Puljen til markering af genforeningsjubilæet 2020 åbner igen

03.06.2019
Kulturministeriet og Folketinget har afsat i alt 8 millioner kroner til en pulje til markering af genforeningsjubilæet 2020, hvoraf 2 millioner uddeles i år. Puljen er nu åbnet for ansøgninger, og ansøgningsfristen er den 26. august.

I 2020 markeres 100-året for genforeningen af Sønderjylland med Danmark. I den anledning har Kulturministeriet og Folketinget afsat i alt 8 millioner kroner over to år, hvoraf 2 millioner kroner uddeles i år.

Puljen støtter formidlende og folkeoplysende aktiviteter, der medvirker til den nationale markering af genforeningsjubilæet og aktiviteter, der styrker befolkningens kendskab til genforeningens betydning både her og nu og i et historisk perspektiv.

Puljen henvender sig primært mod folkeoplysende foreninger og kulturelle institutioner og støtter udgifter til formidlende og folkeoplysende aktiviteter, udstillinger og andre formidlingsaktiviteter med udgangspunkt i Danmarks og det dansk-tyske grænselands historie.

I 2018 blev der uddelt 6 millioner kroner til projekter, som bidrager til markeringen af genforeningsjubilæet i 2020, og som skal medvirke til, at 100-året bliver en national begivenhed.

Søg puljen og læs om kriterierne

Støttede projekter i 2018

Fakta om puljen

Kulturministeriet og Folketinget har afsat i alt 8 millioner kroner til en pulje til markering af genforeningsjubilæet i 2020, hvoraf der blev uddelt 6 millioner kroner til 18 projekter i 2018. I 2019 er der afsat i alt 2 millioner kroner til puljen. Ansøgningsfristen er den 26. august 2019.

Det er kulturministeren, der træffer afgørelse efter indstilling af den statslige styregruppe i samarbejde med Folketinget. Slots- og Kulturstyrelsen står for administration af puljen.

Læs mere om styregruppen for genforeningsjubilæet 2020

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 13. juni 2019

Kontakt

Kontakt Slots- og Kulturstyrelsen, hvis du har spørgsmål til puljen.