11 millioner til folkeoplysende foreninger

13.10.2020
Slots- og Kulturstyrelsen har givet 153 tilsagn for i alt 11 millioner kroner til ansøgninger om støtte fra tre puljer til landsdækkende folkeoplysende foreninger. Puljerne er målrettet forskellige former for folkeoplysende aktiviteter.

Tre områder inden for den frie folkeoplysende virksomhed har netop fået tilsagn om støtte til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse, daghøjskolevirksomhed og folkeoplysende virksomhed for handicappede. 

Puljerne skal yde støtte til landsdækkende folkeoplysende foreninger med henblik på at styrke ikke-administrativ konsulentvirksomhed og udviklingsarbejde. Derudover skal midlerne gå til at efteruddanne ledelse og ansatte med en fast tilknytning til en lokal medlemsforening.

Det er også muligt at søge om tilskud til at styrke organisationernes lokale folkeoplysende arbejde og til paraplyorganisationers bistand til medlemsorganisationernes lokale arbejde efter folkeoplysningsloven.  

Det drejer sig om tilskud fra følgende puljer: 

  • 111 tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse, der her til formål at yde støtte til landsdækkende folkeoplysende foreninger med flere med henblik på at styrke ikke-administrativ konsulentvirksomhed og udviklingsarbejde samt at efteruddanne ledelse, ansatte m.fl. med en fast tilknytning til en lokal medlemsforening.
  • 4 tilskud til konsulentvirksomhed i forbindelse med daghøjskolevirksomhed. Formålet med ordningen er at yde konsulenttilskud til daghøjskoleområdet.
  • 38 tilskud til deltagelse i folkeoplysende virksomhed for handicappede. Formålet med ordningen er at understøtte handicappedes deltagelse i folkeoplysende aktiviteter. Befordring til deltagere, der ikke kan befordre sig selv til folkeoplysende voksenundervisning eller frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Handicapkompenserende hjælpemidler i form af tilskud til nyindkøb af hjælpemidler og tolkebistand til hørehæmmede. 

Se oversigt over tilskud (pdf)

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook-siden ”Kultur i Danmark”

Yderligere oplysninger:

Konsulent Mukaddes Ugurlu, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95    

Opdateret 12. oktober 2020