11 millioner giver løft til folkeoplysende foreninger

  Slots- og Kulturstyrelsen har fornyligt givet tilsagn til ansøgninger fra tre puljer til landsdækkende folkeoplysende foreninger for i alt 11 millioner kroner.

  Tre områder inden for den frie folkeoplysende virksomhed har netop fået tilsagn om, at de kan udvikle deres foreninger. Det drejer sig om konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse, daghøjskolevirksomhed og folkeoplysende virksomhed for handicappede. 

  Et af formålene med puljerne er at yde støtte til landsdækkende folkeoplysende foreninger med henblik på at styrke ikke-administrativ konsulentvirksomhed og udviklingsarbejde. Et andet formål er at efteruddanne ledelse og ansatte med en fast tilknytning til en lokal medlemsforening.

  Det er eksempelvis muligt at søge om tilskud til at styrke organisationernes lokale folkeoplysende arbejde, og der kan søges om tilskud til paraplyorganisationernes bistand til medlemsorganisationernes lokale arbejde efter folkeoplysningsloven.  

  Det drejer sig om følgende puljer: 

  • Tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse, der her til formål at yde støtte til landsdækkende folkeoplysende foreninger med flere med henblik på at styrke ikke-administrativ konsulentvirksomhed og udviklingsarbejde samt at efteruddanne ledelse, ansatte og tilsvarende med en fast tilknytning til en lokal medlemsforening.
  • Tilskud til konsulentvirksomhed i forbindelse med daghøjskolevirksomhed. Formålet med ordningen er at yde konsulenttilskud til daghøjskoleområdet.
  • Tilskud til deltagelse i folkeoplysende virksomhed for handicappede. Formålet med ordningen er at understøtte handicappedes deltagelse i folkeoplysende aktiviteter. Befordring til deltager, der ikke kan befordre sig selv til folkeoplysende voksenundervisning eller frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Handicapkompenserende hjælpemidler i form af tilskud til nyindkøb af hjælpemidler og tolkebistand til hørehæmmede. 

  Se oversigt over tilskud (pdf) 

  Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook-siden ”Kultur i Danmark”

  Yderligere oplysninger:

  Konsulent Mukaddes Ugurlu, Slots- og Kulturstyrelsen,  tlf.: 33 95 42 00
  Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95   

  Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

  Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

  På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

  (dialogboks slutter)