Nu åbner Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikkekommercielt tv i MUX 1

13.03.2019

Radio- og tv-nævnet gennemfører fra onsdag den 13. marts 2019 udbud af programtilladelser til ikkekommercielt tv i MUX 1 – herunder til særordningen.

De nuværende programtilladelser til ikkekommercielt tv i MUX 1 udløber 31. december 2019. Der gennemføres derfor et nyt udbud af programtilladelser til ikkekommercielt tv. I den forbindelse indhenter Radio- og tv-nævnet nu ansøgninger.

Ikkekommercielt lokal-tv

Radio- og tv-nævnet gennemfører en spørgsmål- og svarrunde i forbindelse med udbuddet. Spørgsmål skal sendes per e-mail til rtv@remove-this.slks.dk. Fristen for indsendelse af spørgsmål er fredag den 12. april 2019, kl. 12.00.

Alle spørgsmål og svar forventes offentliggjort på hjemmesiden senest onsdag den 8. maj 2019.

Fristen for at ansøge er torsdag den 13. juni 2019 kl. 23.59.

Læs mere om udbuddet og find ansøgningsskema og udbudsmateriale

Særordningen

Med særordningen gives der mulighed for, at der kan produceres ikkekommercielt tv i MUX 1, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse.

Det vil i ansøgningsperioden løbende være muligt at indsende spørgsmål vedrørende særordningen til Radio- og tv-nævnet.
 
Fristen for at ansøge er torsdag den 13. juni 2019 kl. 23.59.

Læs mere om særordningen og find ansøgningsskema og ansøgningsmateriale

Informationsmøde

Radio- og tv-nævnet afholder i forbindelse med udbud af programtilladelse i MUX 1, herunder til særordningen, et informationsmøde med en generel præsentation af ansøgningsmaterialet.

Informationsmødet afholdes tirsdag den 2. april 2019, kl. 14.30 til 16.00,
hos Slots- og Kulturstyrelsen, H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, 5. sal.

Tilmeldingen skal være Radio- og tv-nævnet i hænde senest torsdag den 28. marts 2019.

Læs mere om informationsmødet og hvordan I tilmelder jeres forening

Yderligere oplysninger

Radio- og tv-nævnet, rtv@remove-this.slks.dk eller 33 95 42 00

Opdateret 18. marts 2019

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen