Nu åbner Radio- og tv-nævnets udbud af ny DAB-kanal

26.07.2019
Radio- og tv-nævnet gennemfører fra fredag den 26. juli et udbud af en ny digital public service-radiokanal på DAB med fokus på kultur.

Der er nu mulighed for at indsende ansøgninger til udbud af en ny digital public service-radiokanal på DAB med fokus på kultur.

Radio- og tv-nævnet afholder informationsmøde om udbuddet mandag den 19. august 2019 kl. 14.00 til16.00 i Slots- og Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, mødelokale 3 og 4 på 5. sal.

Tilmelding til informationsmødet skal ske senest torsdag den 15. august 2019 kl. 12.00 ved at sende en e-mail til Radio- og tv-nævnet. Anfør ”Tilmelding til informationsmøde om DAB-kanal” i emnefeltet.

Radio- og tv-nævnet gennemfører frem til mandag den 26. august 2019 kl. 12.00 en skiftlig spørgsmål- og svarrunde. Alle spørgsmål og svar forventes offentliggjort senest mandag den 2. september 2019.

Af hensyn til ligebehandling af ansøgere vil nye spørgsmål, der stilles efter den 26. august 2019 kl. 12.00, ikke blive besvaret.

Fristen for ansøgninger er fredag den 20. september 2019 kl. 12.00.

Læs mere om udbuddet og find ansøgningsskema og udbudsmateriale

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 26. juli 2019

Kontakt

E-mail til Radio- og tv-nævnet