Medienævnet uddeler redaktionel produktionsstøtte for 2020

19.12.2019
Redaktionel produktionsstøtte for 2020 er netop blevet uddelt af Medienævnet.

På Medienævnets møde er der blevet behandlet 14 nye ansøgninger, 17 stikprøver og 64 indberetninger. Af de nye ansøgninger, fik 4 ansøgninger tilsagn.

Afslagene for nye ansøgere blev blandt andet givet, da medierne efter Medienævnets vurdering ikke kan betragtes som et nyhedsmedie i lovens forstand, og at mediet ikke har et indhold, hvor det redaktionelle stof i form af artikler med videre er inden for et bredt emneområde, og hvor det ikke primært behandler politiske, samfundsrelaterede som kulturelle temaer.

Næste ansøgningsfrist for redaktionel produktionsstøtte vil være den 1. oktober 2020.

Læs mere om redaktionel produktionsstøtte

Se liste over tilskudsmodtagere

 

Yderligere oplysninger:

Medienævnets sekretariat: mediestotte@slks.dk
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 19. december 2019