Medienævnet uddeler ny runde innovationsstøtte

29.10.2019
Den anden runde innovationsstøtte i 2019 er netop blevet uddelt af Medienævnet.

Medienævnet har netop uddelt godt 7.3 millioner kroner i innovationsstøtte i den anden runde, som nævnet har uddelt i dette år. Puljen består af både etableringsstøtte og udviklingsstøtte.

Nævnet har i denne omgang modtaget i alt 25 ansøgninger, og ud af dem var 11 om etableringsstøtte og 14 om udviklingsstøtte. Ud af 25 ansøgninger har 12 fået tilsagn, mens 13 har fået afslag.

Afslagene skyldes blandt andet, at projekterne efter Medienævnets vurdering ikke er et nyhedsmedie i lovens forstand, at mediet ikke har et indhold, hvor det redaktionelle stof i form af artikler med videre er inden for et bredt emneområde, og at det redaktionelle stof ikke primært behandler såvel politiske, samfundsrelaterede som kulturelle temaer.

Derudover er der også givet afslag begrundet i, at nogle projekter ikke er økonomisk selvbærende, og at egenfinansieringen ikke har opfyldt lovens minimumskrav.

Medienævnet har vurderet og prioriteret ansøgningerne i henhold til formålet med ordningen. Næste frist for at søge innovationsstøtte er 8. januar 2020.

Læs mere om innovationspuljen

Se liste over tilskudsmodtagere

Yderligere oplysninger:

Medienævnets sekretariat: mediestotte@remove-this.slks.dk 

Opdateret 17. januar 2020