Medienævnet uddeler ny runde innovationsstøtte

29.04.2019
Den første runde innovationsstøtte i 2019 er netop blevet uddelt af Medienævnet.

 

Medienævnet har netop uddelt cirka 8,5 millioner kroner i innovationsstøtte i den første runde, som nævnet har uddelt i år. Puljen består af både etableringsstøtte og udviklingsstøtte.

Nævnet har i denne omgang modtaget i alt 34 ansøgninger, og ud af dem var 12 om etableringsstøtte, mens de resterende 22 var om udviklingsstøtte. Ud af de 34 ansøgninger har 9 fået tilsagn, mens 25 har fået afslag.

Afslagene skyldes blandt andet, at projekterne efter Medienævnets vurdering ikke er et nyhedsmedie i lovens forstand, at mediet ikke har et indhold, hvor det redaktionelle stof i form af artikler med videre er inden for et bredt emneområde, og at det redaktionelle stof ikke primært behandler såvel politiske, samfundsrelaterede som kulturelle temaer.

Derudover er der også givet afslag begrundet i, at nogle projekter ikke er økonomisk selvbærende, og at egenfinansieringen ikke har opfyldt lovens minimumskrav. Medienævnet har vurderet og prioriteret ansøgningerne i henhold til formålet med ordningen.

Næste frist for at søge innovationsstøtte er den 22. august 2019. Ansøgningsdatoen vil blive offentliggjort på hjemmesiden snarest muligt.

Læs mere om innovationspuljen

Se liste over tilskudsmodtagere

Yderligere oplysninger:

Medienævnet: mediestotte@slks.dk

Opdateret 19. september 2019

Kontakt Mediestøtte

Har du spørgsmål vedr. innovationsstøtten kan du kontakte os her