Kom til dialogmøde om ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”

02.09.2019
Medieforskere, samarbejdspartnere og andre interesserede har nu mulighed for at deltage i et informations- og dialogmøde om Slots- og Kulturstyrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”.

Slots- og Kulturstyrelsen offentliggør løbende faktuel viden om danskernes mediebrug, mediernes indhold og mediebranchens udvikling og vilkår. Det sker i analyser og rapporter, som styrelsen selv udarbejder, samt ved at finansiere rapporter, der udarbejdes af eksterne parter.

Som en del af rapporteringen om mediernes udvikling afholder Slots- og Kulturstyrelsen onsdag den 2. oktober 2019 et informations- og dialogmøde for medieforskere, samarbejdspartnere og andre med interesse for området.

Formålet med mødet er at skabe en dialog om relevante emner og temaer, som bør belyses i rapporteringen i de kommende år. Samtidig vil der være mulighed for en drøftelse af rapporteringen, som den har været indtil nu. Styrelsen vil derudover informere om, hvordan projekter udbydes i regi af rapporteringen.

Tid:

Onsdag den 2. oktober kl. 10.00-12.00

Sted:

Slots- og Kulturstyrelsen, Hammerichsgade 14, 1553 København V. Mødelokale 3, 5. sal

Program

Kl. 10.00-10.10

Velkomst
Slots- og Kulturstyrelsens enhedschef Glen Winzor

Kl. 10.10-10.40

Rapportering om mediernes udvikling i Danmark
Fuldmægtig Kasper Dalby

  • Baggrund for rapporteringen
  • Projekter, specialrapporter og temaer indtil nu
  • Udbud af projekter
  • Feedback og udvikling af rapporteringen

Kl. 10.40-11.55

Temaer og ideer til fremtidige projekter og fokusområder
Specialkonsulent Lykke Nordblom med input fra alle

  • Slots- og Kulturstyrelsens overvejelser om fremtidige projekter
  • Forslag, brainstorm og dialog om konkrete fokusområder, temaer og projekter, der kan være relevante at undersøge i fremtiden

Kl. 11.55-12.00

Afrunding
Slots- og Kulturstyrelsens enhedschef Glen Winzor

Tilmelding og tilmeldingsfrist

Tilmelding til informationsmødet sker efter ”først-til-mølle”-princippet, da antallet af pladser er begrænset. Der er deadline for tilmelding den 25. september kl. 12.00.

E-mail med tilmelding sendes til: medieudviklingen@remove-this.slks.dk

I e-mailen bedes du oplyse dit fulde navn, arbejdsplads, stilling og kontaktoplysninger. 

Har du ikke mulighed for at deltage på dagen, men har input til rapporteringen, modtager Slots- og Kulturstyrelsen gerne din feedback og dine ideer per e-mail: medieudviklingen@remove-this.slks.dk 

Læs mere om Rapportering om mediernes udvikling i Danmark her

Yderligere oplysninger:

Fuldmægtig Kasper Dalby, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 17. januar 2020