Høring over bekendtgørelse om ny public service-radiokanal

03.05.2019
Slots- og Kulturstyrelsen sender nu udkast til bekendtgørelse om udbud af en ny digital radiokanal i høring. Den nye kanal vil komme til at have fokus på kulturområdet.

I medieaftalen for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti blev det besluttet, at der skal udbydes en ny radiokanal, der leverer public service med særligt fokus på kultur.

Partierne bag medieaftalen blev fredag den 3. maj enige om en tillægsaftale til medieaftalen, hvor en række af de nærmere vilkår for den digitale radiokanal blev aftalt.

På den baggrund sendes udkast til bekendtgørelse om udbud af en ny digital public service-radiokanal nu i offentlig høring.

Fakta om radiokanalen

Radiokanalen udbydes for en fireårig periode med et årligt tilskud på 70 millioner kroner og med adgang til at sende reklamer. Der stilles ikke krav til lokalisering af redaktioner og medarbejdere. Samme selskab kan ikke få programtilladelse til både den fjerde FM-kanal og den nye digitale public service-radiokanal.

Radiokanalen skal sendes på DAB, og kanalen skal tidligst gå i luften den 1. november 2019 og senest den 1. maj 2020.

Fakta om udbuddet

Der stilles i udkast til bekendtgørelsen en række minimumskrav til programvirksomheden, herunder krav om mindst 70 minutters kulturnyheder per uge, 20 timers øvrige kulturprogrammer pr. uge og 65 minutters nyhedsudsendelser per døgn.

Af udkastet til bekendtgørelsen fremgår det desuden, at Radio- og tv-nævnet skal gennemføre udbuddet som en ”skønhedskonkurrence”, hvor ansøgerne vil blive bedømt på en række skønhedskriterier som for eksempel programplaner og plan for driften.

Fakta om processen

Efter høringsfristens udløb, som er mandag den 20. maj 2019 kl. 12.00, vil den endelige bekendtgørelse blive udarbejdet.

Opdateret 17. januar 2020

Kontakt

Mediekontoret