Kom med på camp om kultur i udsatte boligområder

08.04.2019
Slots- og Kulturstyrelsen afholder mandag den 6. maj en camp, hvor alle, der har planer om at søge midler fra puljen ”Kultur i udsatte boligområder”, kan få inspiration til at kvalificere deres projektidéer. Der er deadline for tilmeldinger til campen tir

Der er nu åbnet for tilmeldinger til en camp for udvikling og inspiration, som er målrettet ansøgere til puljen ”Kultur i udsatte boligområder”. Puljen blev lanceret af kulturminister Mette Bock i marts 2019.

Campen finder sted i Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken i København mandag den 6. maj, hvor der vil være fokus på metodeudvikling, debat og etablering af partnerskaber.

Slots- og Kulturstyrelsen er vært for campen, som henvender sig til aktører fra det boligsociale område og det kulturelle område. Campens formål er at bygge bro mellem de to områder og understøtte partnerskaber, der er en forudsætning for at søge midler fra puljen.

Mette Bock åbner campen

Kulturminister Mette Bock åbner campen. Programmet veksler mellem praksisnære inspirationsoplæg og deltagernes arbejde med at udvikle egne projektidéer.

Som en del af programmet vil der være et besøg i det nyåbnede Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus, og dagen ender med fællesspisning i EnergiCenter Voldparkens folkekøkken.

Da fristen for at søge puljen ”Kultur i udsatte boligområder” er fredag den 14. juni 2019, vil deltagerne på campen få god mulighed for at få sparring på deres projektidéer hvorefter de kan arbejde videre med deres ansøgninger.

Det er gratis at deltage i campen, hvor tilmelding er nødvendig. Der er plads til maksimum 100 deltagere, og pladserne fordeles som udgangspunkt efter ”først-til-mølle-princippet”. Slots- og Kulturstyrelsen forbeholder sig ret til at fordele pladserne, så deltagere fra alle dele af landet er repræsenteret.

Tilmelding til campen og se programmet

Baggrund for puljen ”Kultur i udsatte boligområder”

Regeringen har afsat i alt 20 millioner kroner til udmøntningen af puljen ”Kultur i udsatte boligområder”. Der er afsat 5 millioner kroner hvert år fra 2019-2022.

Puljens formål er - med udgangspunkt i kulturel deltagelse - at fremme beboere i udsatte boligområders deltagelse, engagement og integration i samfundet.

Puljen bygger på erfaringerne fra puljen "Kulturbroen", der netop er uddelt, og hvor det som noget nyt blev afprøvet, hvordan man kan støtte kulturprojekter med børn og unge i udsatte boligområder.

Puljen ”Kultur i udsatte boligområder” støtter kulturprojekter for og med borgere på tværs af generationer.

Læs mere om puljen og ansøgningsproces 

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook-siden ”Kultur i Danmark”

Yderligere oplysninger:

Konsulent Louise Stensborg Jakobsen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 10. maj 2019