Fredede huse i Dragør bliver indstillet til affredning

  Slots- og Kulturstyrelsen sætter nu gang i høringer om ophævelse af i alt 14 fredninger i Dragør på Amager.

  Slots- og Kulturstyrelsen sætter i dag gang i en høringsproces om ophævelse af 14 bygningsfredninger i søfartsbyen Dragør på Amager tæt ved København.

  Det er den nyligt afsluttede fredningsgennemgang af alle fredninger i Danmark fra før 1990, der har fået Slots- og Kulturstyrelsen til at foreslå, at de 14 fredede bygninger i Dragør bliver affredet. 

  Enhedschef Merete Lind Mikkelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, siger: 

  ”Med bygningsfredningsgennemgangen har vi fået et rigtig godt grundlag, der dokumenterer tilstanden af de fredede bygninger i hele Danmark. Det er det niveau, vi også skal rette ind efter, når vi ser på husene i Dragør. I Slots- og Kulturstyrelsen har vi altid fokus på at finde en god balance mellem fornyelse og bevaring og mellem istandsættelse og brug. Der er 14 ud af 77 fredede huse i det centrale Dragør, hvor der i årenes løb er sket så mange gennemgribende fornyelser, at de bygningsfredningsmæssige værdier ikke længere har et højt nok niveau til, at bygningernes fredningsstatus kan opretholdes.” 

  Baggrunden for forslagene om fredningsophævelserne er, at bygningerne er væsentligt ændret, og fornyelserne er sket med materialer og en indretning, der ikke er typisk for det ældre Dragør. Det indstiller Det Særlige Bygningssyn til Slots- og Kulturstyrelsen. Samtidig understreger Bygningssynet, at bygningerne er bevaringsværdige, da de er en vigtig og karakteristisk del af bebyggelsen og kulturmiljøet i Dragørs gamle bydel.

  Vellykket, lokal bevaringsindsats

  Dragør er et af de bedst bevarede kulturmiljøer i Danmark, og her kan man stadig få oplevelsen af et lille bysamfund fra 1700- og 1800-tallet, hvor byens mænd levede af søfart, mens de fleste af kvinderne supplerede families indtægt ved at væve. 

  Derfor er det også fortsat Slots- og Kulturstyrelsens opfattelse, at bevaringsindsatsen i Dragør alt i alt er særdeles vellykket. Årsagen til successen er, at Dragør Kommune har udarbejdet en bevarende lokalplan, etableret bevaringsnævn, skrevet informationsblade og hjulpet med materialer, og kommunen har i høj grad været med til at inspirere andre kommuner som for eksempel Aabenraa Kommune, der også har fokus på at værne om kommunens velbevarede kulturmiljøer.

  Enhedschef Merete Lind Mikkelsen siger: 

  ”Selvom nogle af bygningerne bør affredes, så er der stadig rigtig mange fredninger i Dragør, hvor balancen mellem fornyelse og bevaring er lykkedes fint, og hvor bygningerne viser de forskellige boligforhold, der er karakteristiske for søfartsbyen. Og så må vi ikke glemme, at Dragør Kommune er lykkedes med at bevare helheden i den gamle bydel med gadeforløb og bebyggelsesmønster i samarbejde med Dragør Fredningsnævn og Beboerforeningen for Dragør Gamle By. Der er på alle måder tale om en helt usædvanlig vellykket bevaringsindsats. Det kender vi også fra andre kommuner som for eksempel Aabenraa Kommune, der også bruger bevaring som et redskab til at gøre deres kulturmiljøer til et rart sted at leve og samtidig kan tiltrække besøgende fra nær og fjern.”

  I 1700- og 1800-tallet husede Dragør landets næststørste handelsflåde, og det kan stadig ses i bebyggelsen med de enkle beboelseslænger, de større skipperhuse, lodsernes såkaldte kikkenborge, som er udkigstårne på hustage, de små udhuse og magasiner til skibsudstyr, men også lodsstationen, havnekranen og kogehuset  ved havnen, der beskyttes af moler, som rækker tilbage til 1700-tallet.

  I forhold til en fremtidig ansøgning om at blive optaget på UNESCOs Verdensarvsliste, så er det Slots- og Kulturstyrelsens vurdering, at ophævelserne ikke vil ændre Dragørs plads på den danske UNESCO-tentativliste.

  Fakta om høringsprocessen

  Begrundelsen for hvert forslag om ophævelse af en fredning kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, hvor man også kan orientere sig om fristen for at komme med indsigelse for de enkelte forslag.

  Læs mere om fredninger i høring 

  Se mere om planlægning og kulturarv 

  Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook

  YDERLIGERE OPLYSNINGER:

  Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

  Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

  Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

  På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

  (dialogboks slutter)