Europæisk samarbejde styrker danske kommunale projekter

  Videnscenter for Integration i Vejle Kommune (VIFIN) satte i oktober det sidste punktum i projektet ”ELAINE” - et europæisk integrationsprojekt finansieret gennem EU-støtteprogrammet ”Europa for Borgerne”. Nu skal erfaringerne bruges i forbindelse med et nyt EU-projekt.

  Fem konferencer med hvert sit fokus afholdt i Sverige, Holland, England, Spanien og Danmark og så en afsluttende konference i Bruxelles, hvor der bliver samlet op på alle resultaterne.

  Det er elementerne i integrationsprojektet ”ELAINE”, der blev afviklet i perioden fra januar 2016 til oktober 2017, og som er finansieret af EU-støtteprogrammet ”Europa for Borgerne”.

  VIFIN har været partner i projektet og har derfor også været vært for den konference, som blev afholdt i Danmark, hvor de sammen med mere end 100 deltagere satte fokus på sproglæring. Det er en opgave, som på mange måder har styrket VIFIN som organisation.

  Udviklingskonsulent og projektleder i VIFIN Anne Charlotte Petersen siger:

  ”Det har været en stor opgave at afvikle projektet, og særligt konferencen her i Danmark krævede mange ressourcer fra vores side. Men vi har lært rigtig meget om, hvordan man organiserer sådan et projekt. Partnerlandene i projektet havde tydeligvis forskellige erfaringer med at stable projekter på benene, og her kunne vi absolut lære meget af de andres erfaringer, ligesom de også kunne lære meget af vores tilgang til projektet.”

  Anne Charlotte Petersen understreger, at erfaringerne særligt blev indsamlet i forbindelse med afviklingen af konferencen i Danmark, hvor VIFIN udviklede konferencekoncepter, som fungerede rigtig godt. Og disse koncepter blev etableret på baggrund af succesfuld deltagelse i de forudgående konferencer i de øvrige lande.

  Anne Charlotte Petersen siger:

  ”Nu ved vi lige netop, hvor man skal stille skarpt, når man arrangerer konferencer i denne størrelsesorden. Fremover vil vi kunne tage koncepterne med os, og vi har bestemt også intentioner om at genanvende og udvikle dem i forbindelse med andre konferencer, vi kommer til at afholde.”

  Faglig vidensdeling

  Praktiske erfaringer er imidlertid ikke det eneste, VIFIN tager med sig fra projektet. 

  Gennem det europæiske samarbejde har de også oparbejdet større indsigt i problematikkerne omkring integration, og hvordan disse kan håndteres.  

  Udviklingskonsulent og projektleder i VIFIN Anne Charlotte Petersen siger:

  ”Vi har på alle måder fået inspiration til og perspektiv på vores eget arbejde gennem projektet. Det har vi, fordi vi er blevet konfronteret med, hvordan partnerne i de andre lande griber arbejdet på integrationsområdet an. Samtidig har vi her fået en idé om, hvor vi selv ligger i forhold til integration. Det gælder både vores styrker og svagheder.”

  Efter projektet står det klart, at Danmark fortsat står stærkt, når det kommer til sprogudvikling i forbindelse med integration. Anne Charlotte Petersen understreger, at det netop skyldes de samfundsstrukturer, der er i Danmark, men at vi stadig har meget at lære, når det gælder andre perspektiver på integration.

  Udviklingskonsulent og projektleder i VIFIN Anne Charlotte Petersen siger:

  ”Konferencen i England handlede om frivillighed, og hvordan de i England løser udfordringer med frivillighed i relation til integration. Det var meget givende. Jeg tænker, at vi i Danmark kan hente stor inspiration i den måde, de håndterer det på i England. På den måde er deltagelsen i et europæisk projekt en fantastisk mulighed for at få perspektiveret sin egen virkelighed på baggrund af lande med andre strukturer.”

  Udover konferencen i Danmark om sproglæring og konferencen i England om NGO’ers rolle og frivillighed blev der i de andre lande arrangeret konferencer med fokus på eksempelvis beskæftigelse og erhvervsledelse, sport og kultur samt folkesundhed og mental sundhed.

  Arbejdet med EU-projekter fortsætter

  Selvom arbejdet med ”ELAINE” er slut, er det for VIFINs vedkommende ikke ensbetydende med en endelig afslutning på projekter i EU-regi.

  I Vejle Kommune er de nemlig gået med i et nyt projekt, der går under navnet ”CRISCO”, og som ligeledes er finansieret af ”Europa for Borgerne”.

  I dette projekt er hele 10 lande i Europa involveret, og formålet er at skabe og udveksle initiativer, der kan fremme social inklusion i lokalområder.

  Udviklingskonsulent og projektleder i VIFIN Anne Charlotte Petersen siger:

  ”I det nye projekt får vi mulighed for at bygge ovenpå og videreudvikle vores erfaringer fra arbejdet med ”ELAINE”. Derudover får vi mulighed for at styrke vores forbindelser til lokalområdet samtidig med, at vi fortsat styrker forbindelserne til internationale og europæiske organisationer.”

  Projektet ”CRISCO” vil blive gennemført i perioden 2017 til 2019.

  Fakta om ”Europa for Borgerne”

  Europa for Borgerne er et EU-støtteprogram, der støtter aktivt europæisk medborgerskab, og projekter, der forbedrer vilkårene for demokratisk deltagelse på EU-niveau.

  Programmet støtter også projekter, der øger opmærksomheden på fælles historie og værdier på tværs af Europa. Programmet løber fra 2014-2020.

  Læs mere om ”Europa for Borgerne”

  Yderligere oplysninger:

  EU-rådgiver Stine Svenninggaard, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 74 45 35, ssv@remove-this.slks.dk

  Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

  Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

  På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

  (dialogboks slutter)