Nu åbner en ekstra ansøgningsrunde til ”Puljen for Retrokonvertering 2021”

08.11.2021
Puljen for Retrokonvertering havde frist den 15. oktober 2021, men da der stadig er midler tilbage i puljen åbner Slots- og Kulturstyrelsen for en ekstra ansøgningsrunde for tilskud til retrokonvertering.

Retrokonvertering af gamle kortkataloger letter og rationaliserer bibliotekernes arbejdsgange, og samtidig får brugerne en bedre service.

Efter årets første uddeling af midlerne til retrokonverting er der i alt 299.164 kroner tilbage i puljen, og derfor åbner den for ansøgninger igen i dag med ansøgningsfrist den 26. november 2021.

I den ekstra ansøgningsrunde vil det være muligt for biblioteker og andre institutioner, der arbejder med retrokonvertering, at søge tilskud til retrokonvertering af ældre og ikke-digitaliserede bibliotekskataloger, metadatakonvertering og formatmæssig tilpasning af væsentlige danske kataloger og databaser.

Læs mere om kriterierne for ansøgning og søg puljen

Yderligere oplysninger:

Specialkonsulent Anders Cato, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 27. januar 2022