Nu åbner de Regionale Kunstfonde igen for ansøgninger

02.06.2022
De Regionale Kunstfonde er klar til at modtage ansøgninger fra kommuner og kulturaktører, der har spændende lokale samarbejder for borgere i støbeskeen. Ansøgningsfristen er fredag den 2. september 2022.

Hvis du eller din organisation arbejder med at fremme lokale kunst- og kulturtilbud til borgere, så er der nu mulighed for at søge midler hos de Regionale Kunstfonde. 

De Regionale Kunstfonde består af Den Jyske Kunstfond og Øernes Kunstfond, og de to fonde støtter initiativer inden for kunst og kultur, der fremmer tværfaglige og tværkunstneriske samarbejder, som bringer kunst og kultur tæt på borgernes hverdag. 

Bestyrelsesleder for Øernes Kunstfond, Sarah Smed, siger:

"Vi har set frem til at åbne årets ansøgningsrunde, da vi ser et væld af liv, idérigdom og engagement rundt om i landet. I bestyrelsen for Øernes Kunstfond tror vi på, at de mange kreative kræfter på Sjælland og øerne, og vi vil med puljerne gerne støtte initiativer og projekter der i gode samarbejder og perspektivrige partnerskaber kan gøre en forskel for rigtig mange mennesker."

Bestyrelsesleder for Den Jyske Kunstfond, Jakob Bonderup, siger:

”Kunstneriske projekter afviklet i lokalmiljøer i yderområderne er et afgørende indsatsområde for Den Jyske Kunstfond, og vi har sat geografisk spredning højt på dagsordenen. Vi ser derfor meget frem til, at årets ansøgninger har blik for, at der ligger en opgave i at få borgere, som ikke har så meget berøring med kultur til dagligt, kommer i kontakt med kunst og kultur i deres eget miljø. Vi vil også gerne se initiativerne, om at få flere mennesker til at nyde godt af det sociale engagement kunsten skaber f.eks. ved at landsbyer og kulturinstitutioner går sammen om at få flere til at tage del i kunst og kultur.”

Hvem kan søge?

Puljerne kan søges af kommuner, kulturinstitutioner, foreninger, netværk, almene organisationer eller juridiske personer, med tilknytning til kunstområdet. Støttemodtager kan være flere parter, der ansøger sammen, f.eks. en kommune eller anden offentlig instans. 

Støtten kan f.eks. bestå i støtte til etablering af større tværkunstneriske samarbejdsprojekter, der inddrager lokale kunstvirksomheder
og institutioner, med henblik på inddragelse og deltagelse af borgere og brugere. 

Tilskuddet bør anvendes til opstart eller etablering af projekterne. Tilskuddet kan i nogen tilfælde også gives med henblik på videreudvikling af eksisterende initiativer med det formål at inddrage borgere og brugere. Der vil i sådanne tilfælde skulle indgå elementer af nyudvikling eller metodiske eksperimenter for at opnå støtte.
Det er et krav, at projektansøgninger inddrager lokale kunstvirksomheder. 

Fondene dækker tilsammen hele landet med undtagelse af Region Hovedstaden, dog er Bornholm inkluderet. Der er ansøgningsfrist fredag den 2. september 2021.

Fakta om de Regionale Kunstfonde

Den Jyske Kunstfonds og Øernes Kunstfonds formål er at støtte og styrke udviklingen af kunstmiljøer og økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder uden for hovedstadsområdet. Fondene har i særlig grad fokus på, at kunststøtten når ud i hele Danmark og på den måde hjælper med at skabe en geografisk balance i kulturlivet. 

Bestyrelsen for Den Jyske Kunstfond:

Jakob Bonderup (bestyrelsesleder), forstander på Engelsholm Højskole
Trine Bang, direktør for Kulturmødet Mors
Rikke Andersen, spillestedsleder ved Fermaten i Herning

Bestyrelsen for Øernes Kunstfond:

Sarah Smed (bestyrelsesleder), leder ved Forsorgsmuseet i Svendborg
Pia Wirnfeldt, direktør for Clay Keramikmuseum Danmark i Middelfart 
Kristoffer Møller Hansen, direktør ved Sjællands Teater

Alle medlemmer er udpeget af kulturministeren. 

Søg Den Jyske Kunstfond

Søg Øernes Kunstfond

Læs mere om De Regionale Kunstfonde 

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook 

Yderligere oplysninger:

Chefkonsulent Gitte Beha Smed, 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 
 

Opdateret 02. juni 2022