Kvalitetsvurdering

Copyright: ARoS

Kvalitetsvurderinger 2017

Følgende museer bliver kvalitetsvurderet i 2017. Kvalitetsvurderingsrapporterne er udtryk for et øjebliksbillede af det enkelte museum på tidspunktet for kvalitetsvurderingen. Der linkes til rapporterne, efterhånden som de bliver færdige.

Formål med kvalitetsvurderinger

Kvalitetsvurderingerne er led i styrelsens tilsyn med og rådgivning af de statsanerkendte museer. Kvalitetsvurderingerne giver desuden styrelsen mulighed for at orientere museernes hovedtilskudsydere om museernes virksomhed. 

Kvalitetsvurderingsprocessen

Slots- og Kulturstyrelsen gennemfører løbende kvalitetsvurderinger af museerne. Slots- og Kulturstyrelsen udvælger hvert år det nødvendige antal museer til kvalitetsvurdering fordelt over hele året. Udvælgelsen sker ud fra en samlet vurdering af en række kriterier/parametre og hensyn i henhold til Slots- og Kulturstyrelsens strategi for tilsyn med statsanerkendte museer.

En kvalitetsvurdering er en dialog mellem styrelsen og det enkelte museum. Dialogen er koncentreret om museets organisation, ledelse og faglige forpligtigelser i henhold til museumsloven. Det vil sige varetagelsen af museets ansvarsområde samt de opgaver, der knytter sig til museets samlinger:

  • Indsamling
  • Registrering
  • Bevaring
  • Forskning
  • Formidling

Dialogen tager udgangspunkt i Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer.

En kvalitetsvurdering munder ud i en rapport, hvor styrelsen redegør for museets stærke og svage sider og giver sine anbefalinger til, hvor museets faglige niveau kan og bør styrkes.

På grundlag af rapporten skal museet inden for tre måneder tilkendegive, hvordan det vil følge op på rapportens anvisninger. Et år senere har museet og Slots- og Kulturstyrelsen en drøftelse af, hvordan opfølgningen er gennemført.  

Et øjebliksbillede

Kvalitetsvurderingsrapporterne er udtryk for et øjebliksbillede af det enkelte museum på tidspunktet for kvalitetsvurderingen. De tidligere års kvalitetsvurderinger er siden fulgt op af en dialog mellem museet og Slots- og Kulturstyrelsen, indtil samtlige anbefalinger er adresseret. 

Du kan læse mere om kvalitetsvurderingsprocessen i Introduktion til kvalitetsvurderinger.

Siden er sidst opdateret: 19.06.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)