Registrering

Københavns Museum

Regin

Regin er et web-baseret it-system til daglig registrering på et kunst- eller kulturhistorisk museum. Samtidig er det også et system til indberetning til de to centrale kulturarvsregistre, Kunstindeks Danmark og Museernes Samlinger.

Regin er et gratis tilbud til de de statslige og statsanerkendte museer, som i henhold til museumsloven er forpligtet til at indberette deres samlinger til de centrale kulturarvsregistre. Brug af Regin forudsætter endvidere:

  • kunst- og kulturhistorisk faglig indsigt - som bl.a. erhverves via kurser hos Organisationen Danske Museer (ODM)
  • adgangskoder - som administreres af Slots- og Kulturstyrelsen

Regin værktøjer.

Én fælles standard

Indtil for få år siden havde et museums registrering det ene, overordnede formål at give det pågældende museum overblik over samlingen. Museets personale skulle til hver en tid kunne genfinde den indsamlede viden med dertilhørende museumsgenstande, værker, fotografier, arkivalier osv. Det er imidlertid ikke længere nok.

I dag kræves der af en effektiv museumsregistrering, at den har en form, så den kan udveksles elektronisk med andre institutioners registreringer. Dette nye formål forudsætter, at museerne udfører deres registrering efter ét og samme grundlæggende princip. Dette grundlæggende princip er nedfældet i "Dansk Museums Dokumentations Standard" og formuleret i et såkaldt XML-skema, som i teknisk form beskriver standardens kategorier og deres indbyrdes sammenhæng. 

Kulturhistoriske museer

Dokumentationsstandarden er for de kulturhistoriske museers vedkommende en formaliseret udgave af den registrering i museumssager, som langt hovedparten af museerne har benyttet i mange år i analog, papirbaseret form. I standarden indgår også den vidt udbredte Saglig Registrant for Kulturhistoriske Museer ("Den Grønne Registrant").

Kunstmuseer

For kunstens vedkommende er dokumentationsstandarden baseret på den måde at registrere værker på, som er beskrevet i en vejledning og et informationsblad udgivet i 1982 af det daværende Statens Museumsnævn. Også kunstmuseerne tilbydes at registrere i Regin, der desuden fungerer som elektronisk indberetning til den centrale oversigt over kunstværker på museerne, Kunstindeks Danmark.

Siden er sidst opdateret: 19.06.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)