Forskning

Copyright: Københavns Museum

Fordeling af puljemidler til forskning på museerne

Der er foretaget en række ændringer i relation til fordeling af puljemidler til forskning på museerne på baggrund af museumsudredningen, den reviderede museumslov samt stemmeaftalen vedrørende forslag til lov om ændring af museumsloven af 14. december 2012.

Den primære ændring er, at Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU) på sigt skal uddele alle forskningsmidler til museerne. Der er dog etableret en overgangsperiode 2013-2017, hvor nogle af puljemidlerne fortsat fordeles af Slots- og Kulturstyrelsen.

For at kunne søge KFU skal museerne leve op til de krav, som KFU stiller til ansøgere, herunder krav om at ansøger er på ph.d.-niveau. Ph.d.-niveau opnås gennem forskerbedømmelse eller ved erhvervelse af en ph.d.-grad.

Hvad fordeler Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU)?

I 2016 har Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU) fordelt 8 mio. kr. til forskningsprojekter på museer, der allerede har en eller flere medarbejdere på ph.d.-niveau samt til ph.d.-stipendier på alle museer. I 2017 vil KFU ligeledes fordele 8 mio. kr. til samme formål.

Øremærkning og prioritering af midler i KFU

De midler, der bliver overført til KFU fra Slots- og Kulturstyrelsen, er øremærket de statsanerkendte museer.

KFU vil i overgangsperioden prioritere midler til støtte af ph.d.-stipendier på museer, der endnu ikke har videnskabelige medarbejdere på ph.d.-niveau.

Hvad fordeler Slots- og Kulturstyrelsen?

I 2017 vil Slots- og Kulturstyrelsen fordele 2 mio. kr. til opkvalificering på museer. Primært til museer, der endnu ikke har videnskabelige medarbejdere på ph.d.-niveau. Der er frist for ansøgning 13. september, 2017.

Midler til opkvalificering omfatter anden støtte til opkvalificering end ph.d.-stipendier, f.eks. støtte til forskerbedømmelser, sammenskrivning af artikler, deltagelse i ph.d.-kurser, frikøb til forskning e.l.

Slots- og Kulturstyrelsen vil i fordelingen af midlerne primært prioritere ansøgninger fra museer, der endnu ikke har videnskabelige medarbejdere på ph.d.-niveau. Sekundært fra museer, hvor der allerede er videnskabelige medarbejdere på ph.d.-niveau.

Midler til allerede igangsatte ph.d.-projekter under rådighedssummen

Ph.d.-projekter, der allerede har fået tilsagn fra rådighedssummen til 1. eller 2. år, skal fremadrettet ansøge KFU om midler til de(t) sidste år af projektet.

Dette sker ved at fremsende det materiale, der fremgår af tilsagnsbrevet fra Slots- og Kulturstyrelsen, til KFU’s sekretariat senest den 5. januar. 

KFU skal efterfølgende godkende det fremsendte.

Materialet skal sendes til Annette Kornerup ak@remove-this.kum.dk

Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside

Siden er sidst opdateret: 19.06.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)