Formidling

Copyright: Statens Museum for Kunst

Museumsformidling adresserer museernes håndtering af viden, og hvordan museerne faciliterer adgang til og udveksling af viden og erfaringer. Formidlingsarbejdet på et museum er ofte karakteriseret af en direkte kontakt og dialog mellem brugere og museum.

Undervisning, udstillinger, kommunikation, events, foredrag, kataloger, websites, apps, webtv og byvandringer udgør en del af museernes opgaver, som konstituerer formidlingen på et museum. Formidling er altså både noget som materialiserer sig i fx udstillinger eller kommunikationskampagner, men det er også en forløbende deltagelsesproces gennem fx undervisningsforløb, åbne arkæologiske udgravninger, brugergenerede indsamlinger m.v. Det er en praksis, som både kobler sig til og udspringer af det enkelte museums ansvarsområde og arbejde.

I den nye museumslov fra 2013 og i bemærkninger til loven reflekteres en række erfaringer vedrørende museernes formidling. Dels erfaringerne med at udvikle museernes formidling fra et brugerperspektiv fra Formidlingsplanen 2007-2013, dels indsigten i hvem museernes brugere er og hvorfor de kommer fra Den nationale brugerundersøgelse 2009-2014 og endelig Udredningen om fremtidens museumslandskab fra 2011.

I Bekendtgørelse af Museumsloven, § 2 er der fokus på at ”1. aktualisere viden om kultur- og naturarv og gøre denne tilgængelig og vedkommende, 2. udvikle anvendelse og betydning af kultur- og naturarv for borgere og samfund og 3. sikre kultur- og naturarv for fremtidens anvendelse.”

Mens der i bemærkningerne bl.a. fokuseres på ”Museernes samfundsmæssige rolle skal styrkes, og museerne skal bidrage til samfundets udvikling og til almen dannelse gennem oplevelser, læring, kritisk refleksion og medborgerskab.”

Siden er sidst opdateret: 19.06.2017

Relevante publikationer

Formidlingsplanen har afsæt i Udredning om museernes formidling (2006), der rummer anbefalinger til at styrke museernes formidling.

Udredning om museernes formidling


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)