Børn og medier

Rapporter om børn og tv-reklamer

Der blev i 2004 fremsat et forslag til folketingsbeslutning om gennemførelse af kontrol med markedsføring af usunde føde- og drikkevarer til børn under 16 år (B 46). Forslaget vedrørte i høj grad reklamer i tv.

I den forbindelse udarbejdede det daværende "Mediesekretariatet" samlet en rapport om tv-reklamer og børn. Rapporten viste, at børn så reklamer på hele sendefladen og ikke kun omkring børneprogrammerne.

Senere har Radio og tv fulgt udviklingen i børns sening af tv-reklamer med fokus på reklamer for visse fødevarer.

Disse rapporter kan du finde neden for.

Børn, mad og medier

Forum for Fødevarereklamer har haft udarbejder statusrapporter blandt andet baseret på de rapporter om børn og tv-reklamer som Kulturstyrelsen har udarbejdet oven for. Du kan finde disse rapporter oven for.

Forum for Fødevarereklamer er et partnerskab mellem mediebranchen og afsendere af fødevarereklamer. Dette partnerskab arbejder med et frivilligt kodeks for fødevarereklamer til børn.

Du kan læse mere om det frivillige kodeks i statusrapporten neden for.

Børn, mad og medier. Statusrapport december 2010

Udarbejdet af Forum for Fødevarereklamer

Det står i øvrigt i det EU-direktiv, der i daglig tale omtales AVMS-direktivet, at:

"Medlemsstaterne og Kommissionen tilskynder de audiovisuelle medietjeneste-udbydere til at udvikle adfærdskodekser vedrørende underlødig audiovisuel kommerciel kommunikation, der følger med eller er indeholdt i børneprogrammer, om fødevarer og drikkevarer indeholdende næringsmidler og stoffer med ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, navnlig sådanne som f.eks. fedt, transfedtsyrer, salt/natrium og sukker, som det anbefales ikke at indtage for store mængder af i den samlede kost.".

Kilde: AVMS-direktivet, Kapitel III, Artikel 9, stk. 2 (side 16).

Du kan finde AVMS-direktivet på dansk neden for.

AVMS-direktivet

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester). 

Skadelighed af vold mv. i tv

Medierådet for børn og unge har på foranledning af Radio- og tv-nævnet udarbejdet et notat om skadelighed af vold mv. i tv. I notatet gennemgås blandt andet forskellige typer af skadelige virkninger, elementer der kunne have en skadelig effekt sammenholdt med forskellige aldersgruppers udvikling.

Notatet kan downloades neden for.

Siden er sidst opdateret: 05.11.2015

Kontakt

Lykke Nordblom
33 73 33 47

Radio- og tv-nævnet vs. Medierådet for Børn og Unge

Radio- og tv-nævnets hjemmel til at træffe beslutninger i sager findes i Radio- og fjernsynsloven, mens Medierådet for Børn og Unge træffer beslutninger med hjemmel i Filmloven (Kap 6).

Medierådet for Børn og Unge skal vurdere, hvilke film der, jf. filmlovens § 20, må vises offentligt eller sælges, udlejes eller udlånes offentligt til børn i forhold til de aldersgrænser, som loven fastsætter.

Medierådet skal desuden fastsætte de overordnede kriterier for at vurdere film og vejlede og oplyse forældre m.fl. om egnetheden af film og medier for børn og unge.

Medierådet træffer ikke afgørelser i forhold til visning af film, programmer mm. i tv og radio – det gør Radio- og tv-nævnet.

Læs mere om Radio- og tv-nævnet her

Læs mere om Medierådet for Børn og Unge her


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)