Udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder (DTT)

 

Offentliggørelse af ansøgere om gatekeepertilladelse til DTT

Fristen for at ansøge om en gatekeepertilladelse til DTT udløb mandag den 5. marts 2018.

Ved fristens udløb har Radio- og tv-nævnet modtaget én ansøgning fra Boxer TV A/S.

Radio- og tv-nævnet vurderer, at den indsendte ansøgning er konditionsmæssig, og nævnet går nu i gang med at vurdere, om ansøger er egnet.

Sagen forventes behandlet af nævnet senest ved udgangen af maj måned.

Baggrund

Den gældende tilladelse til at distribuere jordbaseret, digitalt tv (DTT) udløber den 3. april 2020, hvorfor gatekeepertilladelsen genudbydes af Radio- og tv-nævnet. 

Radio- og tv-nævnet tildeler distributionstilladelsen til en gatekeeper efter en såkaldt skønhedskonkurrence med en forventet udstedelse 31. maj 2018. Tilladelsen træder i kraft på dagen for udstedelse og gælder til og med den 30. juni 2030. 

Lovgrundlag

Udbuddet sker på baggrund af Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1441 af 8. december 2017 om udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder. 

Bekendtgørelsen forudsætter, at I/S DIGI-TV fortsat distribuerer ukrypteret tv i én af de til rådighed værende sendemuligheder i DTT-nettet.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger skulle være Radio- og tv-nævnet i hænde senest mandag den 5. marts 2018 kl. 12.00. 

Ansøgere skulle senest mandag den 5. marts 2018 kl. 12.00 stille en anfordringsgaranti på kr. 30 mio. eller deponere beløbet på en spærret konto.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningen skulle indsendes via et elektronisk ansøgningsskema der findes nederst på siden eller kan findes her: Ansøgningsskema. Dette skema skulle anvendes af alle danske ansøgere og underskrives med gyldigt NemID. 

Et udskrift af ansøgningsskemaet i PDF-format kan findes nederst på siden eller kan findes her: Ansøgningsskema i PDF-format.

I afsnit 5 i udbudsmaterialet er beskrevet såvel den nærmere ansøgningsprocedure som krav til ansøgningernes form og indhold. 

Udenlandske ansøgere uden NemID kunne anvende dette skema.

Se hele udbudsmaterialet her.

Udstedelse af tilladelse

Radio- og tv-nævnet forventer at offentliggøre den nye gatekeeper med tilladelse til distribution af jordbaserede, digitale tv-sendemuligheder (DTT) tirsdag den 29. maj 2018.

Informationsmøde

Mandag den 15. januar 2018 kl. 14.30-16.00 blev der afholdt et informationsmøde om udbuddet i Slots- og Kulturstyrelsen, mødelokale 3 og 4, 5. sal, på H.C. Andersens Boulevard 2, 1563 København V.

Spørgsmål til udbudsmaterialet

Frem til mandag den 22. januar kl. 16.00 var der mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmålene, både fra informationsmødet samt skriftligt stillede spørgsmål, og svarene herpå er blevet offentliggjort på under spørgsmål og svar

Ændringer og anden information om udbuddet

Radio- og tv-nævnet tager forbehold for eventuelle ændringer af udbudsmaterialet, herunder i tidsplanen og ændringer som følge af ændringer af bekendtgørelsen. Nævnet tager ligeledes forbehold for en eventuel aflysning af udbuddet, hvis der ikke fremkommer egnede ansøgninger. Endelig tages forbehold for fejl i udbudsmaterialet.

Ændringer mv. vil blive offentliggjort her på siden. 

Udbudsmateriale

Bilag 1 ansøgningsskema:
Ansøgningsskema (link til onlineversion)
Ansøgningsskema (PDF-format)

Bilag til ansøgningsskema:
1A. Eventuel konsortieerklæring (PDF-format)
1A. Eventuel konsortieerklæring (Word-format)
1B. Vedtægter (ikke fortrykt)
1C. Eventuel fuldmagt fra den tegningsberettigede til kontaktperson (PDF-format)
1C. Eventuel fuldmagt fra den tegningsberettigede til kontaktperson (Word-format)
1D. Redegørelse og dokumentation for erfaring som distributør af tv (PDF-format)
1D. Redegørelse og dokumentation for erfaring som distributør af tv (Word-format)
1E. Redegørelse og dokumentation for erfaring med etablering og drift af tv-sendenet (PDF-format)
1E. Redegørelse og dokumentation for erfaring med etablering og drift af tv-sendenet (Word-format)
1F. Redegørelse og dokumentation for ansøgers økonomiske forhold (PDF-format)
1F. Redegørelse og dokumentation for ansøgers økonomiske forhold (Word-format)
1G. Redegørelse for konkurrenceforhold (PDF-format)
1G. Redegørelse for konkurrenceforhold (Word-format)
1H. Anfordringsgaranti på kr. 30 mio (PDF-format)
1H. Anfordringsgaranti på kr. 30 mio (Word-format)
1I. Dokumentation for deponering på kr. 30 mio. (PDF-format)
1I. Dokumentation for deponering på kr. 30 mio. (Word-format)
1J. Plan for opbygning af sendenettet (herunder udkast til kanalplan) og overslag over nødvendige investeringer (PDF-format)
1J. Plan for opbygning af sendenettet (herunder udkast til kanalplan) og overslag over nødvendige investeringer (Word-format)
1K. Forslag til konfliktløsningsmekanisme (ikke fortrykt)
1L. Foreløbig bodsaftale (PDF-format)
1L. Foreløbig bodsaftale (Word-format)
1M. Eventuel ansøgningsversion (inklusive bilag) med undtagelse af oplysninger, som ansøger mener bør undtages fra offentligheden (ikke fortrykt)

Bilag 2: Resumé - ikke bindende engelsk oversættelse
(non-binding summary of the tender documents)

Bilag 12: Bilaterale aftaler om TV-senderettigheder

Anneks til Bilag 12 Internationale aftaler. Filer der henvises til i aftaler kan findes her: 

Øvrigt materiale:

Energistyrelsen har igangsat en foreløbig koordinering af senderettigheder baseret på det eksisterende sendenet.

De tekniske data, som er grundlaget for den foreløbige koordinering kan tilgås i ITU TerraSys-format her:

Siden er sidst opdateret: 20.12.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)