Identifikation og placering

Regler for identifikation af reklamer

Reklamebekendtgørelsens kap. 2 beskriver reglerne for, hvordan en reklame skal kunne identificeres, således at seeren/lytteren er bevidst om, hvornår der er tale om en reklame, og hvornår der er tale om et ordinært program.

Reklamerne skal derfor i præsentation og indhold adskille sig fra de ordinære programmer.

I radio og fjernsyn skal en reklamebloks begyndelse og afslutning markeres tydeligt ved et lydsignal og/eller ved en speakertekst. I fjernsyn skal denne lydmæssige markering suppleres af en billedmæssig angivelse.

På tekst-tv skal der foretages en tydelig billedmæssig angivelse af reklamerne.

På on-demand audiovisuelle medietjenester skal der foretages en tydelig angivelse af reklamen.

Regler for placering af reklamer

Reklamer i fjernsyn må kun sendes i reklameblokke, der skal placeres mellem programmerne. Reklamer må altså som hovedregel ikke afbryde de almindelige programmer.

Der gælder dog den undtagelse, at der i sportsprogrammer gerne må lægges reklamer, der hvor pauserne ligger, ligesom programmer, som er en direkte eller forskudt transmission af en forestilling eller lignende med pauser for publikum, gerne må afbrydes af reklamer.

Det er dog ifølge bekendtgørelsen en forudsætning for at bruge disse undtagelser, at reklameblokken placeres, så der tages ”hensyn til programmets naturlige pauser, varighed og karakter og på en sådan måde, at hverken programmets integritet, værdi eller indehaverens rettigheder krænkes”.

For radioreklamer er reglerne om placering mere lempelige. De må nemlig placeres overalt i sendefladen.

Det gælder dog for både radio og fjernsyn, at reklamer for alkohol, ikke-receptpligtige lægemidler og kosttilskud ikke må placeres omkring programmer, der henvender sig til mindreårige.

Reklamer i on-demand audiovisuelle medietjenester kan placeres inde i et program eller i tilknytning til programmet.

Skjult reklame

Skjult reklame betyder, at der udsendes reklame for produkter, tjenesteydelser, virksomheder eller lignende inde i et program, uden at annoncøren træder frem som sådan.

En officiel definition på skjult reklame findes i EU-direktivet om Audiovisuelle medietjenester (AVMS):

"Præsentation i ord eller billeder af varer eller tjenesteydelser, en vareproducents eller tjenesteyders navn, varemærke eller virksomhed i programmer, når præsentationen fra medietjenesteudbyderens side er ment som reklame og vil kunne vildlede offentligheden med hensyn til sin art. En sådan præsentation anses navnlig for at være tilsigtet, når den foretages mod betaling eller anden modydelse".

Det vil sige, at en skjult reklame nok kan synes tydelig for seerne/lytterne, men den ikke er identificeret (modtageren skal af afsenderen være blevet gjort opmærksom på reklamens tilstedeværelse) og for tv’s vedkommende tillige er placeret (mellem programmer) på den måde, som reglerne kræver.

Siden er sidst opdateret: 09.02.2017

Hvad er en on-demand audiovisuel medietjeneste?

Du kan finde definitionen af en on-demand audiovisuel medietjeneste her.


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)