Sagsgang

Radio- og tv-nævnet rejser som udgangspunkt sager på baggrund af klager fra borgere, interesseorganisationer eller konkurrenter.

Ved modtagelsen af en klage sender nævnets sekretariat et kvitteringsbrev til klager.

Herefter oplyses sagen ved høring hos den relevante tv-station. Ved klager om indholdet af tv-reklamer anmoder sekretariatet ligeledes om en udtalelse fra annoncøren, selvom afgørelsen kun retter sig imod tv-stationen, som har udsendt reklamen. Tv-stationen har en svarfrist på ca. 3 uger.

I visse sager er nævnet endvidere forpligtet til at indhente en udtalelse hos andre myndigheder, f.eks. Forbrugerombudsmanden. Forbrugerombudsmanden har en svarfrist på 4 uger.

Sekretariatet udarbejder herefter en indstilling, som sendes til alle nævnets medlemmer en ca. uge før afholdelsen af nævnsmødet.

Til nævnsmødet fremlægger sekretariatet indstillingen for nævnet, som derefter ser reklamefilmen eller programmet. Indstillingerne drøftes i hele nævnet, hvorefter medlemmerne giver deres mening til kende. Oftest når nævnet frem til et resultat, som alle tilslutter sig. Hvis der er dissens (uenighed), kommer det til at fremgå af den endelige afgørelse.

Snarest muligt efter nævnsmødet udarbejder sekretariatet en afgørelse på baggrund af nævnets beslutning. Afgørelsen underskrives og sendes til stationen og med kopi til klager.

Du kan finde en mere udførlig beskrivelse af sagsgangen i reklamesager i dokumentet neden for.

Siden er sidst opdateret: 09.02.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)