Registrering af radio- og tv-foretagender

Udbydere af kabel- og satellitradio skal registreres hos Radio- og tv-nævnet.

Læs mere om registrering og de oplysninger der kræves, her:

Desuden skal registrerede radiostationer opfylde følgende regler:

Generelle regler:

For registrerede foretagender, der udøver radio- eller fjernsynsvirksomhed, gælder følgende generelle regler, som fremgår af bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel virksomhed:

  • Programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold, må ikke udsendes.
  • Andre programmer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, må ikke sendes, medmindre det ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige i udsendelsesområdet normalt ikke ser eller hører udsendelserne. Når programmerne udsendes i ukodet form, skal der forud for dem gives en akustisk advarsel, eller de skal under hele deres varighed være markeret med et visuelt symbol.
  • Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans.

Regler om reklamer, sponsorering og produktplacering

For registrerede radio- og tv-stationer gælder reglerne om reklamer, sponsorering og produktplacering i radio- og fjernsynslovens kapitel 11 og i bekendtgørelse om reklamer og sponsorering i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber.

Det vil sige, at der gælder de samme regler som for traditionelt tv og radio.

Du kan finde reglerne for reklamer i radio og tv her.

Siden er sidst opdateret: 28.09.2016

Gældende lovgivning

Her kan du finde gældende lovgivning om radio på de nye platforme:

Radio- og fjernsynsloven

Reklamebekendtgørelsen

Bekendtgørelse om registrering og on-demand

Internetradio

Hvis du vil sende radio via internettet, er der ingen krav om registrering hos Radio- og tv-nævnet.

Læs om internet-radio her.


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)