FM 5 - Nova FM

FM5 A/S vinder den femte jordbaserede FM-kanal

Radio- og tv-nævnet udpegede på sit møde den 25. juni 2014 FM5 A/S som vinder af udbuddet af den femte FM-kanal. Tilladelsen til at sende på den femte FM-kanal gælder i 8 år.

FM5 A/S ejes af SBS Discovery Media Holding ApS, som driver den nuværende station på kanalen, NOVA FM.

Det følger af programtilladelsen, at FM5 A/S skal starte sine udsendelser den 20. november 2014, når den nuværende tilladelse til kanalen udløber.

Den femte jordbaserede FM-radio-kanal blev udbudt på baggrund af § 1 i bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal, der blev udstedt af Kulturministeriet den 20. marts 2014. Radio- og tv-nævnet tildelte programtilladelsen efter en såkaldt skønhedskonkurrence. I den forbindelse indkaldte nævnet ansøgninger til konkurrencen med frist den 20. maj 2014, kl. 12.

Det samlede udbudsmateriale med tilhørende bilag kan findes her

NOVA FM

Nova FM sender på den såkaldte FM 5-tilladelse, som med en dækning på cirka 80% udgør den femte – næsten – landsdækkende radiokanal.

FM 5-tilladelsen har ført en lidt omskiftelig tilværelse, som det fremgår af beskrivelsen neden for.

Den oprindelige tilladelse

Den oprindelige FM 5-tilladelse blev solgt den 18. juni 2003 på en åben auktion samtidig med FM 6-tilladelsen, men med den begrænsning, at begge tilladelser ikke måtte gå til én og samme byder. FM 5-tilladelsen har en varighed på otte år og gælder derfor til 2011.

Otte selskaber deltog i auktionen: Bonnier, MTG, NRJ, Clear Channel, SBS, Sky, Talpa, TV 2/Danmark.

Sky Radio (Murdoch) vandt auktionen over FM 5-tilladelsen med et bud på 54 millioner kroner i årlig koncessionsafgift. Dertil kom en eventuel variabel afgift, som var omsætningsafhængig.

Se den oprindelige tilladelse mm. til Sky Radio her (scroll ned til "Øvrigt").

Tilbagelevering af tilladelse og sagsanlæg

I november 2005 tilbageleverede Sky Radio tilladelsen til Radio- og tv-nævnet og påbegyndte samtidig et sagsanlæg om dækningsgraden for kanalen. Sky Radio fik ikke medhold i sin påstand for Byretten, og påklagede derfor sagen til Landsretten.

Kammeradvokaten stævnede som advokat for Radio- og tv-nævnet i august 2006 Sky Radio med krav om betaling af koncessionsafgiften.

Østre Landsret stadfæstede den 2. marts 2012 Byrettens dom fra den 8. maj 2008, hvori Sky blev dømt til at betale cirka 210 mio. kr. med tillæg af renter til Radio- og tv-nævnet. Nævnet blev frifundet for Sky's krav.

Se korrespondancen vedrørende dækningen mm her.

Nyt udbud af tilladelsen

Radio- og tv-nævnet udbød igen tilladelsen på auktion den 23. august 2006.

Her deltog fem bydere: MTG, SBS, Orkla, TV 2, Talpa.

Talpa kunne kun byde på den ene del af landet, idet de allerede var indehavere af tilladelsen til FM 6.

Det statsejede selskab TV 2 Radio A/S købte tilladelsen for 23 millioner kroner i årlig koncessionsafgift og påbegyndte sine udsendelser i november 2006.

Se TV 2 Radios tilladelse mm. her.

Overdragelse af tilladelsen

Allerede i juni 2008 blev tilladelsen overdraget fra TV 2 Radio til SBS-Radio, som i dag sender på frekvensen under navnet Nova FM.

Der er knyttet en række særlige vilkår til tilladelsen om udsendelse af bl.a. daglige nyheder og magasinprogrammer. SBS er ved FM 5-tilladelsens overdragelse forpligtet til at overholde disse særlige vilkår. I modsætning hertil er der ikke knyttet særlige indholdskrav til FM 6-tilladelsen, som Radio 100FM er indehaver af.

Se afgørelsen om overdragelsen af tilladelsen til Nova FM ("New Radio") her.

Siden er sidst opdateret: 13.11.2017

Kontakt

Søren F. Jensen
33 73 33 27


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)