Høring om udbudsbekendtgørelse vedrørende FM4

Slots- og Kulturstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal i høring

Den gældende tilladelse til FM 4 udløber den 31. oktober 2019, hvorfor sendemuligheden skal genudbydes af Radio- og tv-nævnet. På den baggrund sendes udkast til bekendtgørelse om udbud af public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB) i offentlig høring. 

I forhold til den nuværende FM4-bekendtgørelse, som lå til grund for udbuddet af den fjerde FM-kanal i 2011, er der foretaget en række ændringer på baggrund af blandt andet erfaringer med den gældende tilladelse og medieaftalen for 2019-2023.

Skønhedskriterierne for udbuddet er:

  • kvaliteten og realismen i ansøgers plan for driften
  • størrelsen af det samlede tilskud for hele tilladelsesperioden, som ansøger tilbyder at kunne drive kanalen for, samt
  • indholdet af de tilbudte programmer

De tre delkriterier vægter henholdsvis 35 %, 25 % og 40 % ved Radio- og tv-nævnets bedømmelse af ansøgningerne.

Høring

Høringsmaterialet kan findes på høringsportalen.

Fristen for indsendelse af høringssvar er torsdag den 24. januar 2019 kl. 12.00.

Spørgsmål vedrørende høringen kan sendes til medi@slks.dk

Proces efter høringen 

Efter udløbet af høringsfristen vil den endelige bekendtgørelse blive udarbejdet, og bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. marts 2019. Radio- og tv-nævnet vil på baggrund af bekendtgørelsen udarbejde udbudsmaterialet med henblik på udbud umiddelbart herefter.

Siden er sidst opdateret: 20.12.2018


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)