Udbud af informationskampagne om digital radio

Tildeling af kontrakt

Slots- og Kulturstyrelsen modtog tilbud til opgaven fra alle fem prækvalificerede ansøgere. Der var tale om fem stærke tilbud.

Primetime blev vurderet som den tilbudsgiver, der leverede det samlet set bedste løsningsforslag i forhold til de opstillede krav i udbuddet. Primetime har tilbudt at løse opgaven til en pris på 9,8 millioner kroner.

Styrelsen har den 28. marts 2017 indgået kontrakt med Primetime.

Prækvalifikation af fem ansøgere

Slots- og Kulturstyrelsen har truffet afgørelse om prækvalifikation i EU-udbuddet af informationskampagnen om digital radio (EU-udbudsbekendtgørelse nr. 2016-140072).

Ved ansøgningsfristen den 1. december 2016 kl. 12 var der indkommet 12 ansøgninger.  Der var tale om et samlet set stærkt ansøgerfelt. 

De prækvalificerede ansøgere er (i alfabetisk rækkefølge):

ADVICE A/S
GEELMUYDEN KIESE/ADVANCE A/S
KOMPAS KOMMUNIKATION/BYSTED A/S
PRIMETIME KOMMUNIKATION A/S
RADIUS KOMMUNIKATION/ORCHESTRA A/S

De udvalgte fem ansøgere er i relation til referencernes relevans og kvalitative indhold i forhold til den udbudte opgave vurderet til at være mest velkvalificerede.

BAGGRUND

Partierne bag medieaftalen for 2015-2018 vedtog den 11. maj 2016 en køreplan for udbygning af digital radio, hvor det fremgår, at der skal iværksættes en informationskampagne om digital radio.

Det er denne informationskampagne, der nu sendes i et begrænset udbud (først prækvalifikation efterfulgt af udbud blandt de prækvalificerede).

FORMÅL

Formålet med informationskampagnen er at fremme lytning til digital radio og informere borgerne om, at der pr. 1. oktober 2017 kun vil blive sendt DAB-radio i DAB+-formatet. Kampagnen har tre centrale målsætninger, som ønskes opnået igennem kampagneperioden:

1. At øge den digitale radiolytnings andel af den samlede radiolytning.
2. At skabe øget viden om, hvordan man kan modtage digital radio i biler.
3. At gøre opmærksom på, at der pr. 1. oktober 2017 kun sendes DAB-radio i DAB+ formatet og sikre, at så mange af de nuværende DAB-lyttere som muligt fortsat lytter digitalt efter formatskiftet.

Når 50 procent af al radiolytning er blevet digital, skal det besluttes, hvornår der skal slukkes for FM-radio. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018. Ifølge aftalen vil der dog tidligt blive slukket to år efter, at halvdelen af radiolytningen er blevet digital. Informationskampagnen omfatter derfor ikke et FM-sluk.

MÅLGRUPPE OG KAMPAGNEPERIODE

Målgruppen er alle, der lytter til radio dvs. i princippet hele befolkningen, dog vil der også skulle kommunikeres særskilt til enkelte afgrænsede målgrupper. Kampagnen skal gennemføres i perioden medio 2017 og frem til medio 2019.

BUDGET

Der er maksimalt 10 mio. kr. til den samlede informationskampagne, idet prisen dog vil være et konkurrenceparameter i udbuddet.

VILKÅR FOR ANSØGNING OM PRÆKVALIFIKATION OG AFGIVELSE AF TILBUD, HERUNDER KRITERIER FOR TILDELING AF KONTRAKT

Vilkårene for deltagelse i prækvalifikationsfasen og tilbudsfasen fremgår af det samlede udbudsmateriale, som fremgår af bilagslisten nedenfor. Læs mere i udbudsbekendtgørelsen og i udbudsbetingelserne neden for. Vær særligt opmærksom på, at der som følge af den nye udbudslov nu stilles krav om, at virksomheder, der ansøger om at blive prækvalificeret, skal udfylde et ESPD via EU-Kommissionens database. I udbudsmaterialet kan man læse en beskrivelse af proceduren.

TIDSFRIST

Frist for anmodning om prækvalifikation var: Torsdag den 1. december 2016 kl. 12.00.

FORVENTET TIDSPLAN

Den forventede samlede tidsplan for udbudsforretningen fremgår nedenfor:

Afsendelse udbudsbekendtgørelse

Mandag den 31. oktober 2016

Frist for modtagelse af spørgsmål (prækvalifikation)

Onsdag den 16. november 2016

Forventet svar på spørgsmål (prækvalifikation)

Onsdag den 23. november 2016

Frist for ansøgning om prækvalifikation

Torsdag den 1. december 2016 kl. 12.00

Forventet meddelelse om prækvalifikationsresultat

Fredag den 16. december 2016

Informationsmøde for de prækvalificerede i Slots- og Kulturstyrelsen på H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V

Tirsdag den 10. januar 2017

Frist for spørgsmål (tilbudsfasen)

Mandag den 16. januar 2017

Forventet svar på spørgsmål (tilbudsfasen)

Mandag den 23. januar 2017

Tilbudsfrist

Tirsdag den 31. januar 2017 kl. 12.00

Tilbudspræsentation i Slots- og Kulturstyrelsen på H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V

Onsdag den 8. februar og torsdag den 9. februar 2017

Forventet meddelelse om tildelingsbeslutning

Fredag den 17. marts 2017

Forventet udløb af standstill-periode

Mandag den 27. marts 2017

Forventet kontraktunderskrivelse

Tirsdag den 28. marts 2017

 

 

BILAG

- ESPD (xml-format)

Filen skal downloades til egen computer:

Højreklik og vælg "Gem link som" / "Gem destination som" m.v. alt efter anvendt browser. Filen kan herefter gemmes og anvendes til upload til ESPD-tjenesten, jf. vejledning i Udbudsbetingelserne.

Bilag 1: Kravspecifikation
1A. Oversigt over radioudbuddet i Danmark og udbuddet af kanaler i DAB+-formatet
1B. Tilsagn om bidrag til informationskampagnen om digital radio mv. fra aktører i brancheforum for digital radio
1C. Spøgeguide til brug for KPI-målinger

Information om markedsdialogmøde

Slots- og Kulturstyrelsen gennemførte den 17. juni 2016 et dialogmøde om det planlagte udbud med en række markedsaktører.

Referat fra mødet kan findes her.

Siden er sidst opdateret: 21.11.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)