Radio- og tv-nævnets opgaver og forretningsorden

Radio- og tv-nævnets opgaver

Radio- og tv-nævnets forretningsorden fremgår af "Bekendtgørelse om forretningsorden for Radio- og tv-nævnet".

Nævnets opgaver er opstillet i Radio- og fjernsynslovens kapitel 7 og vedrører følgende sagsområder:

Public Service

Radio- og tv-nævnet modtager og kommenterer årlige public service-beretninger fra DR, TV 2|Danmark og de otte regionale TV 2-stationer.

Nævnet træffer desuden afgørelse om public service værdi-test fra DR.

Distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede, digitale tv-sendenet

Radio- og tv-nævnet udsteder efter udbud tilladelse til distribution af danske og udenlandske lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede, digitale tv-sendenet og fører tilsyn med virksomheden.

Tilladelse til programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede sendemuligheder

Radio- og tv-nævnet udsteder efter udbud tilladelse til landsdækkende og lokal radio-virksomhed og til ikke-kommerciel tv-virksomhed ved hjælp af jordbaserede sendemuligheder og fører tilsyn med programvirksomheden.

Registrering af programvirksomhed

Radio- og tv-nævnet registrerer foretagender, som udøver programvirksomhed ved hjælp af satellit, fællesantenneanlæg, jordbaserede digitale tv-sendemuligheder (bortset fra ikke-kommerciel tv-virksomhed i MUX 1), kortbølgesendemuligheder eller øvrige elektroniske kommunikationsnet. Nævnet fører tilsyn med programvirksomheden.

Tilskud til lokalradio og -tv

Radio- og tv-nævnet bevilger driftstilskud til ikke-kommercielle, lokale radiostationer og til ikke-kommercielle tv-stationer i MUX 1.

Reklame og sponsorering

Radio- og tv-nævnet træffer afgørelse om identifikation, placering og omfang af reklamer, samt i sager om sponsorering og produktplacering m.v.

Øvrige opgaver

Radio- og tv-nævnet rådgiver kulturministeren i radio- og tv-spørgsmål.

Siden er sidst opdateret: 17.02.2017

Kontakt

Søren F. Jensen
33 73 33 27


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)