Radio- og tv-nævnet

Foto: Colourbox

Radio- og tv-nævnet, der består af ti medlemmer, er nedsat af kulturministeren.

Syv af medlemmerne er udpeget af ministeren og repræsenterer juridisk, økonomisk/administrativ, erhvervsmæssig og mediemæssig/kulturel sagkundskab. Det ottende medlem er udpeget af Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer.

Med en ændring af radio- og fjernsynsloven i juni 2013 blev Radio- og tv-nævnet udvidet med to medlemmer, hvoraf et medlem er udpeget af Den Danske Dommerforening og et medlem, er udpeget af kulturministeren med særlig strafferetlig indsigt. Disse to medlemmer deltager alene ved behandlingen af sager, hvor der vil kunne træffes afgørelse efter regler, der forbyder tilskyndelse til had på grund af race, køn, religion, nationalitet og fremme af terrorisme. Ved behandlingen af sager herom indtræder det medlem, der er udpeget af Den Danske Dommerforening som formand, mens den af ministeren udpegede formand fungerer som næstformand.

Det nuværende nævn er udpeget for perioden indtil 31. december 2020.

Radio- og tv-nævnet har ikke nedsat underudvalg (grupper) til behandling af sager.

På siderne om Radio- og tv-nævnet kan du finde oplysninger om:

Siden er sidst opdateret: 28.09.2016

Kontakt

Søren F. Jensen
33 73 33 27

Radio- og tv-nævnet vs. Pressenævnet

Radio- og tv-nævnets hjemmel til at træffe beslutninger i sager findes i radio- og fjernsynsloven, mens Pressenævnets hjemmel findes i medieansvarsloven.

Emnet blev relevant i behandlingen af Triple A-sagen i 2005, og de to nævn afholdt derfor et opklarende møde.

Se referat af mødet under omtalen af Triple A-sagen på siden her (se afgørelser for 2005).

Pressenævnet tager som udgangspunkt ikke sager op af egen drift, mens Radio- og tv-nævnet kan tage sager op både af egen drift og på baggrund af klager. desuden skal man – hvis man indgiver klage til Pressenævnet – selv være direkte berørt.

Læs mere om Pressenævnet her.


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)