Høring om bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Der gennemføres nu høring om udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.

Baggrund for høringen

Partierne bag medieaftalen for 2012-2014 besluttede den 2. maj 2013 at gennemføre en ny ordning for ikkekommerciel lokalradio pr. 1. januar 2016 med øget fokus på kvalitet og lokalt indhold. Det blev ligeledes besluttet at adskille ordningerne for kommerciel og ikkekommerciel lokalradio.

Det fremgår af medieaftalen for 2015-2018, at der med virkning fra 1. januar 2016 skal gennemføres en ny ordning for ikkekommercielle lokalradioer efter samme principper om lokal tilknytning mv. som den nye lokal-tv-ordning, som trådte i kraft den 1. januar 2014.

Udkast til bekendtgørelse sendes hermed i høring og kan findes i dokumentlisten neden for.

Høringsfrist:

Fredag den 22. maj 2015, kl. 12.00

Høringssvar sendes til:

Kulturstyrelsen

Medier
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Mrk.: Høring - Ny lokalradioordning

Høringsmaterialet kan findes i listen neden for.

Informationsmøde:

Kulturstyrelsen afholdt informationsmøde over udkast til bekendtgørelse om ny lokalradioordning fredag den 8. maj 2015.

I forlængelse heraf offentliggøres følgende:

  1. Liste over de nuværende ikkekommercielle stationer med angivelse af frekvens og kommune
  2. Liste over de kommuner, hvor der i dag sendes ikkekommerciel lokalradio, men i den nye lokalradioordning ikke kan sendes ikkekommerciel lokalradio, med angivelse af hvilke ikkekommercielle stationer det berører
  3. Liste over de kommuner, hvor der i dag ikke sendes ikkekommerciel lokalradio, men i den nye lokalradio kan sendes ikkekommerciel lokalradio  
  4. Liste over de 24 nye ledige frekvenser i den kommende lokalradioordning med angivelse af kommune
Siden er sidst opdateret: 26.10.2016


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)