Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet

Baggrunden for rapporten

Baggrunden for Kulturstyrelsens rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet fremgår af medieaftalen for 2012-2014, hvor det fremgår, at det skal:

  • Overvejes om ikke-kommercielt lokalradio og -tv på sigt skal distribueres ved hjælp af radiofrekvenser, eller om distributionen ikke mere hensigtsmæssigt kan finde sted via Internettet.
  • Overvejes en omlægning af støtten til lokal-tv – og på sigt måske også lokalradio - så der åbnes mulighed for at støtte disse former for ikke-kommerciel programvirksomhed på Internettet.
  • Kulturstyrelsen udformer under involvering af repræsentanter fra lokalradio- og tv-branchen samt brugersiden konkrete forslag til ændring af støttesystemet og tilladelsessystemet, således at der også for så vidt angår udstedelse af tilladelser sikres fokus på lokalt indhold.

Kulturstyrelsen har på denne baggrund den 29. januar 2014 og den 6. marts 2014 afholdt dialogmøder med branchen og brugerne med henblik på at få ideer og input til rapporten.

Endvidere har medieforsker Per Jauert bidraget med en baggrundsrapport, der bl.a. baserer sig på interviews og en survey blandt ikkekommercielle lokalradio og -tv-stationer.

Rapporten er afleveret til Kulturministeriet

Kulturstyrelsens rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet er afleveret til Kulturministeriet.

Rapporten er indgået i de politiske overvejelser om ikke-kommercielt lokalradio og -tv på sigt mere hensigtsmæssigt kan finde sted via internettet med støtte, hvor kulturministeren sammen med partierne bag medieaftalen for 2015-18 har taget stilling til rapportens forslag og modeller.

Det følger af medieaftalen for 2015-2018, at:

  • Der skal etableres en forsøgsordning for ikkekommercielle lokalstationers distribution på internettet med støtte. Støtten udgør 2 mio. kr., af licensprovenuet fra 2013 og 2014. Forsøgsordningen skal blandt andet give lokalstationerne mulighed for at afprøve nye programformater og -typer i forhold til traditionel radio og tv og tilvejebringe viden om forbrugsmønstre hos seere og lyttere af lokalt indhold på nettet.
  • Der er desuden afsat 0,2 mio.kr. til ekstern evaluering af ordningen og indsamling af data vedr. medieforbrug mv.

På baggrund af bl.a. den ovennævnte evaluering drøfter aftalepartierne i 2018, om der skal træffes beslutning om overgang til internetbaseret distribution af de ikkekommercielle lokale medier og om tilskud til denne form for programvirksomhed.

Hertil er der truffet beslutning om at udvide den eksisterende ordning for støtte til uddannelsesaktiviteter for de ikkekommercielle lokalstationer til også at omfatte støtte til udvikling af kompetencer til internetbaseret produktion og distribution.

Rapport og bilag

Kulturstyrelsens rapport med bilag kan findes i dokumentlisten neden for.

Per Jauerts baggrundsrapport udgør bilag D.

Siden er sidst opdateret: 27.06.2014

Kontakt

Grace Nguyen Suhadi
33 74 50 33


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)