Medienævnet uddeler redaktionel produktionsstøtte for 2023

19.01.2023
Medienævnet har uddelt den redaktionelle produktionsstøtte for 2023. I alt har 76 ansøgere fået tilsagn om i alt 360,5 mio. kr.

Redaktionel produktionsstøtte er tilskud til trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier, der formidler selvstændigt journalistisk bearbejdet stof.

Medienævnet har i denne runde behandlet 9 nye ansøgninger og 74 indberetninger. Af de nye ansøgninger fik 2 ansøgninger tilsagn.

En del af afslagene til de nye ansøgere blev blandt andet givet med begrundelse i, at de ansøgende medier efter Medienævnets vurdering ikke er et nyhedsmedie i mediestøttelovens forstand, eller at der ikke er tale om et selvstændigt nyhedsmedie i mediestøttelovens forstand. Dertil blev der givet afslag til medier, der i det redaktionelle stof ikke primært behandler politiske, samfundsrelaterede og kulturelle temaer.

Næste ansøgningsrunde

Det er muligt at søge om redaktionel produktionsstøtte én gang om året. Næste ansøgningsfrist for redaktionel produktionsstøtte er den 2. oktober 2023 kl. 14.00.

Læs mere om redaktionel produktionsstøtte

Se liste over tilskudsmodtagere

Yderligere oplysninger:

Medienævnets sekretariat: mediestotte@slks.dk

Opdateret 20. januar 2023