Søg om tilskud til skrevne nyhedsmedier

20.06.2022
Nu kan man søge om tilskud til etablering og udvikling af skrevne nyhedsmedier. Der er frist for ansøgninger den 11. august 2022.

Det er nu igen muligt at søge om projekttilskud til trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier, da Innovationspuljens anden ansøgningsrunde i 2022 nu er åben. 

Medienævnet yder projekttilskud fra Innovationspuljen til etablering og udvikling af trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier.

Hvis man har spørgsmål, kan man sende en e-mail til Medienævnets sekretariat.

Fristen for ansøgning om tilskud er torsdag den 11. august 2022 kl. 14.00.

Læs mere om Innovationspuljen og søg tilskud 

Yderligere oplysninger:

Konstitueret enhedschef Eva Sønderstrup-Andersen, Slots- og Kulturstyrelsen, 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 20. juni 2022