Medienævnet uddeler ny runde innovationsstøtte

03.05.2022
Den første runde innovationsstøtte i 2022 er blevet uddelt af Medienævnet.

Medienævnet har netop uddelt 5.445.105 kroner i innovationsstøtte i årets første ansøgningsrunde. Puljen består af både etableringsstøtte og udviklingsstøtte.

Nævnet har i denne omgang modtaget i alt 27 ansøgninger, og ud af dem var 18 om etableringsstøtte og 9 om udviklingsstøtte. Ud af 27 ansøgninger har 9 fået tilsagn, mens 18 har fået afslag.

Afslagene skyldes blandt andet, at projekterne efter Medienævnets vurdering ikke var at betragte som nyhedsmedier i mediestøttelovens forstand, og at det redaktionelle stof ikke primært behandlede såvel politiske, samfundsrelaterede som kulturelle temaer.

Derudover er der også givet afslag begrundet i, at nogle projekter ikke ville være økonomisk selvbærende, og at egenfinansieringen ikke opfyldte lovens minimumskrav.

Medienævnet har vurderet og prioriteret ansøgningerne i henhold til formålet med ordningen.

Næste frist for at søge innovationsstøtte er den 11. august 2022 klokken 14:00.

Læs mere om innovationspuljen

Se liste over tilskudsmodtagere

Yderligere oplysninger:

Konstitueret enhedschef Eva Sønderstrup-Andersen, Slots- og Kulturstyrelsen, 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 24. maj 2022