Ansvarsområder og kontakt

Ansvaret for kulturarven på havbunden er delt mellem fem kulturhistoriske museer, som alle har en eller flere marinarkæologer ansat. Det overordnede ansvar ligger hos Slots- og Kulturstyrelsen. Kulturarven på og under havbunden omfatter såvel beskyttede fortidsminder og historiske skibsvrag som tabte og kasserede effekter ældre end 100 år. Hvis sportsdykkere, fiskere eller andre gør fund på havbunden, skal man kontakte det respektive museum.

Vikingeskibsmuseet (VIR)

Vindeboder 12
4000 Roskilde
Tlf. 46 30 02 00
E-mail marinark@vikingeskibsmuseet.dk

Langelands Museum (LMR)

Jens Winthers Vej 12
5900 Rudkøbing
Tlf. 63 51 63 00
E-mail arkaeologi@remove-this.ohavsmuseet.dk

Marinarkæologi Jylland (MAJ) - Områderne i blå nuancer

Marinarkæologisk samarbejde mellem Moesgaard Museum, Nordjyllandskystmuseum og De kulturhistoriske museer i Holstebro kommune. Moesgaard Museum har den fælles marinarkæologiske administration på bygherrebetalt marinarkæologi.

Moesgård Museum (FHM)

Moesgård Allé 20
8270 Højbjerg
Tlf. 87 16 10 16
E-mail info@remove-this.moesgaardmuseum.dk

Nordjyllands Kystmuseum (NJK)

Dr. Margrethesvej 6
9000 Frederikshavn
Tlf. 98 42 31 11
E-mail info@kystmuseet.dk

Strandingsmuseet St. George (DKM)

Vesterhavsgade 1
Thorsminde
6990 Ulfborg
Tlf. 97 49 73 66
E-mail info@remove-this.strandingsmuseet.dk

Til toppen

Opdateret 20. februar 2020