Statusrapport og Beretning

Statusrapport for en marinarkæologisk forundersøgelse eller undersøgelse

Umiddelbart efter en afsluttet marinarkæologisk forundersøgelse eller undersøgelse skal museet udarbejde en statusrapport. Statusrapporten skal indeholde alle forundersøgelsens eller undersøgelsens grunddata; se punkter nedenfor. Rapporten udfyldes hurtigst belejligt og indsendes til styrelsen via Fund og Fortidsminder.

På baggrund af Statusrapporten kan Slots- og Kulturstyrelsen enten frigive arealerne eller behæfte et nærmere angivet område med yderligere vilkår. Sidstnævnte sker kun i tilfælde af tilstedeværelsen af betydende fund, og altid efter drøftelse med museet. Det er SLKS, som meddeler bygherren styrelsens afgørelse.

 • Museets navn
 • Museets kontaktperson
 • Navn på feltansvarlig
 • Samlet antal medvirkende arkæologer
 • Lokalitetens stednavn
 • Sted/farvand- og lokalitets nr.
 • Museets journalnummer
 • Slots- og Kulturstyrelsens journalnummer
 • Budget nr.
 • Økonomitype: Udvidet arkivalsk kontrol, geoarkæologisk analyse, forundersøgelse, undersøgelse
 • Godkendt budget i kr. inkl. Moms
 • Start- og slutdato for det arkæologiske arbejde
 • Dato for museets budget
 • Dato for SLKS´ vilkårsbrev
 • Dato for museets projektbeskrivelse
 • Dato for SLKS´ godkendelse af projektbeskrivelse
 • Dato for SLKS´ godkendelse af budget
 • Bygherrens navn
 • Bygherrens adresse
 • Bygherretype
 • Bygherrens CVR nr.
 • Beskrivelse af anlægsprojektet/aktiviteten
 • Beskrivelse af den anvendte arkæologiske metode
 • Beskrivelse af fund og resultater
 • Museets anbefaling herunder evt. frigivelse
 • Anlægsområdet skal fremgå af et kort
 • Eventuelle bemærkninger

Beretning for en marinarkæologisk forundersøgelse eller undersøgelse

Det er langt at foretrække at påbegynde beretningen allerede i forbindelse med feltarbejdets afvikling, eller i alt fald umiddelbart efter feltarbejdets afslutning. Museet vælger selv lay-out på beretningen, men nedenstående punkter skal, så vidt det kan lade sig gøre, være del af beretningen. Snarest efter at beretningen foreligger i sin afsluttede form lægges den på F&F, sendes til den aktuelle sagsbehandler i Fortidsmindekontoret samt sendes til bygherren/den projektansvarlige. Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet, at beretningerne for nærværende ikke behøver godkendelse i styrelsen.

 • Museets navn
 • Museets kontaktperson
 • Den feltansvarlige
 • Den beretningsansvarlige
 • Dato på den afsluttede beretning
 • De medvirkende arkæologer
 • Lokalitetens stednavn
 • Sted/farvand- og lokalitets nr.
 • Museets journalnummer
 • Slots- og Kulturstyrelsens journalnummer
 • Resume af undersøgelsens resultater 
 • Forundersøgelsen/undersøgelsen er gennemført på baggrund af budget nr. xx
 • Godkendt budget i kr. inkl. moms
 • Dato for museets budget
 • Økonomitype: Udvidet arkivalsk kontrol, geoarkæologisk analyse, forundersøgelse, undersøgelse
 • Start- og slutdato for det arkæologiske arbejde
 • Dato for SLKS´ vilkårsbrev
 • Dato for museets projektbeskrivelse
 • Dato for SLKS´ godkendelse af projektbeskrivelse
 • Dato for SLKS´ godkendelse af budget
 • Bygherrens navn
 • Bygherrens adresse
 • Bygherretype
 • Bygherrens CVR nr.
 • Beskrivelse af anlægsprojektet/aktiviteten
 • Beskrivelse af den anvendte arkæologiske metode
 • Beskrivelse af fund og resultater
 • Museets anbefaling herunder evt. frigivelse
 • Anlægsområdet skal fremgå af et kort
 • I tilfælde af at Slots- og Kulturstyrelsen har frigivet området skal dette refereres i beretningen
 • Litteraturhenvisninger
 • Fundliste
 • Billedliste

 

 

 

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)