Budget, Regnskab og Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse

Så snart der mellem det marinarkæologiske museum og bygherren/den projektansvarlige er opnået enighed om gennemførelse af en rekvireret marinarkæologisk forundersøgelse/en vilkårssag, udarbejder museet en projektbeskrivelse i skabelonen. Projektbeskrivelsen skal indeholde samtlige sagens betydende grundelementer/-data og skal kunne læses og forstås uafhængigt af andet materiale. Det er især vigtigt, at skrivelsen nøje og grundigt beskriver de arkæologiske metoder og systematikker, som ønskes bragt i anvendelse. Den udfyldte skabelon lægges på F&F, samt sendes til den aktuelle sagsbehandler i SLKS. Følgende punkter bør om muligt indgå i projektbeskrivelsen:

 • Museets navn
 • Museets kontaktperson
 • Navn på feltansvarlig
 • Påtænkt antal medvirkende arkæologer
 • Førsteinstansmyndighed
 • Kontaktperson hos førsteinstansmyndighed
 • E-mail adresse hos førsteinstansmyndighed
 • Dato for brev med vilkår fra førsteinstansmyndighed
 • Lokalitetens stednavn
 • Sted/farvand- og lokalitets nr.
 • Museets akronym og journalnummer
 • Slots- og Kulturstyrelsens journalnummer
 • Budget nr.
 • Økonomitype: Udvidet arkivalsk kontrol, geoarkæologisk analyse, forundersøgelse, undersøgelse
 • Budget i kr. inkl. Moms
 • Antal påtænkte feltdage
 • Påtænkt dato/periode for feltarbejdet
 • Dato for SLKS´ vilkårsbrev
 • Dato for museets argumentation
 • Bygherrens navn
 • Bygherrens adresse
 • Bygherrens type
 • Bygherrens CVR nr.
 • Kort beskrivelse af anlægsprojektet/aktiviteten
 • Beskrivelse af den arkæologiske metode herunder evt. fartøj
 • Kort over anlægsområdet
 • Museets argumentation for forundersøgelsen/undersøgelsen  
 • Uddyb særlige budgetposter
 • Eventuelle bemærkninger

Budget

Sammen med en projektbeskrivelse hører et budgetudkast udarbejdet i Slots- og Kulturstyrelsens budgetskabelon. Budgettet skal uddybe og afspejle de økonomiske sider af projektbeskrivelsen alt inkl. Af hensyn til styrelsens godkendelsesprocedure er det vigtigt, at det er styrelsens budgetskabelon, der anvendes, dog vil det være muligt for museerne, at tilføje linjer i skabelonen, hvis specialudstyr ol. mangler. Det gennemarbejdede budget sendes ind via. F&F sammen med projektbeskrivelsen.
Et budget er først gældende efter styrelsens skriftlige godkendelse.

 

Udkast til regnskab

Et regnskab for en marinarkæologisk forundersøgelse eller undersøgelse udarbejdes grundlæggende efter såkaldt ”medgået tid”, hvilket vil sige, at kun afholdte udgifter kan påføres regnskabet. Udkastet skal laves i den dertil indrettede Regnskabsskabelon. Når regnskabet foreligger i sin endelige version – og senest et år efter endt feltarbejde – lægges det på F&F samt indsendes til den aktuelle sagsbehandler i Fortidsmindekontoret. Regnskabet er først gældende, når det skriftligt er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. Det påhviler museet, at sikre en hurtig og løbende afregning overfor bygherren/den projektansvarlige. Museets endelige regnskab må ikke overstige det godkendte budgetbeløb.

Slots- og Kulturstyrelsen foretrækker afgjort, at beretningen er skrevet inden regnskabet udarbejdes. Hvis beretningen ikke foreligger i forbindelse med, at regnskabet skrives og indsendes, skal det være anført, hvornår Slots- og Kulturstyrelsen kan påregne at modtage beretningen.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)