International evaluering af marinarkæologi i Danmark

Et hold af internationale museumsfolk og administratorer har i løbet af 2012 foretaget en evaluering af dansk marinarkæologi på Kulturstyrelsens initiativ. Arbejdsgruppen bestod af seks forskere og specialister fra nordeuropæiske lande - alle med et indgående kendskab til udforskningen og forvaltningen af den marinarkæologiske kulturarv i Norden og Europa.  

Evalueringen havde ikke kun til formål at vurdere den marinarkæologiske undersøgelses- og forskningsaktivitet på landets fem marinarkæologiske museer: også den statslige - og dermed Kulturstyrelsens - administration af det marinarkæologiske område er blevet gået efter i sømmene.

Arbejdsgruppens kommissorium var dels at give dansk marinarkæologi et serviceeftersyn med henblik på at sikre en så driftssikker, fyldestgørende og effektiv administration af området som muligt, dels at foretage en vurdering af, om der produceres forskningsresultater, der står i et rimeligt forhold til forskningspotentialet og omfanget af de bygherrebetalte undersøgelser.

Arbejdsgruppens grundige evaluering har resulteret i en rapport, der rummer ikke færre end 33 mere eller mindre omfattende anbefalinger til styrkelse af den danske indsats på det marinarkæologiske område.

Kulturstyrelsen vil i den kommende tid foretage en vurdering af det meget grundige arbejde og de mange anbefalinger. En del af anbefalingerne vil umiddelbart kunne gennemføres, mens andre vil kræve administrative og økonomiske omprioriteringer. Nogle af anbefalingerne hører mere hjemme i kategorien ”ønsker for fremtiden” eller ønsker i forbindelse med eventuel opprioritering, herunder en nødvendig revision af museumslovens bestemmelser på det marine område.

Den marinarkæologiske evaluering er gennemført som opfølgning på en international evaluering af den arkæologiske landjordsadministration, der blev gennemført i 2009.

Hent rapporten International Evaluation of Marine Archaeology in Denmark (pdf)

Arbejdsgruppen, der har udarbejdet rapporten.

Følgende personer deltog i arbejdsgruppen bag rapporten:

 

Dr Adrian Olivier, London (England). Dr Olivier served as Chairman of the international assessment assisted by the following members:

 

Director Björn Varenius, Head of Strategy and Planning, the National Maritime Museums, Stockholm (Sweden)

 

Dr Marnix Pieters, Director International Activities, Flanders Heritage Agency, Brussels (Belgium)

 

Dr Martin Segschneider, Landesamt Schleswig-Holstein, Schleswig (Germany)

 

Professor Dr Friedrich Lüth, the German Archaeological Institute, Berlin Head Office,Workspace Cultural Heritage Protection and Site Management, Berlin (Germany)

 

Curator Lene Høst-Madsen, Chairman of the Danish Archaeological Advisory Board, Museum of Copenhagen, Copenhagen (Denmark)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)