Eksempler på lokalplaner

Eksempelsamlingen rummer lokalplaner fra hele Danmark og kan inspirere til, hvordan kulturarven kan inddrages i planlægningen i kommunerne.
Gågade

Med denne eksempelsamling om lokalplaner og kulturarv ønsker Kulturstyrelsen at vise, hvordan man kan sikre forskellige typer af kulturarv gennem lokalplanlægning.

Der er tre gode grunde til at udarbejde lokalplaner i forhold til kulturarv:

- Lokalplaner giver kommunen mulighed for nærmere at beskrive og regulere, hvilke kulturarvsværdier der skal sikres for eftertiden, og i hvilket omfang disse kan ændres, ombygges eller indgå i en større omdannelse.

- Lokalplaner kan beskrive bevaringsværdierne og dermed give offentligheden, herunder ejere,  bedre forståelse for disse og deres bevaring.

- Lokalplanprocessen sikrer, at offentligheden bliver inddraget i debatten om, hvilken del af kulturarven, der skal bevares, og i hvilket omfang.

Eksempelsamlingen indeholder beskrivelser og links til 26 eksisterende lokalplaner, der tilsammen dækker en bred vifte af områdetyper, bevaringssituationer og måder at lave lokalplaner på.  

Eksempelsamlingen er først og fremmest tænkt som inspiration med fokus på det kulturhistoriske indhold. Vil du vide mere om juraen bag lokalplaner, henvises til: By- og Landskabsstyrelsens vejledninger om lokalplanlægning

Indholdet i eksempelsamlingen

Områdetyper

Temaer behandlet i lokalplanerne

Under dette afsnit beskrives forskellige temaer, som kan være relevant at arbejde med i forbindelse med lokalplaner. Der er  links til planer, som behandler de pågældende temaer.

Proces/borgerinddragelse

Under dette afsnit beskrives råd og forhold, der er værd at huske i forbindelse med lokalplanprocessen - og efter.

SAVE og KIP

Kort introduktion af de to værktøjer, som er velegnede til at kortlægge kulturarvsværdier - men ikke de eneste - og som kan anbefales at bruge, når man skal udarbejde en lokalplan med bevarende sigte.

Om eksempelsamlingen

Eksempelsamlingen er udarbejdet for Kulturarvsstyrelsen (i dag: Kulturstyrelsen) af NIRAS Konsulenterne i efteråret 2009. I forbindelse med udarbejdelsen har en gruppe af kommunale planlæggere fungeret som sparringsparter og konstruktive kritikere. De udvalgte lokalplaner er ikke nødvendigvis de bedste, men de er valgt ud, fordi de er repræsentative blandt mange, spændende lokalplaner. Desuden har det været tilstræbt at få en rimelig geografisk spredning.

Siden er sidst opdateret: 25.10.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)