Lokalplaner og kulturarv

Ballum Vesterende. Fot. Lisbeth Øhrgaard 2009

Lokalplaner er et godt redskab til ret præcist at regulere de bevarings- og omdannelsestiltag, kommunen ønsker. Det gælder både i forhold til bygninger, helheder og landskabstræk.

En lokalplan kan fx indeholde retningslinier for, om - og i givet fald hvilke ændringer der kan tillades på bevaringsværdige bygninger. Eller den kan angive, hvilke væsentlige kulturhistoriske sammenhænge eller spor der skal sikres ved ny bebyggelse eller ved omdannelse af et eksisterende byområde.

Eksempelsamling

I "Lokalplaner og kulturarv - en eksempelsamling" vises spillerummet for lokalplaners mange forskellige muligheder for at sikre kulturarven - eller dele af den. Kulturstyrelsen har valgt ikke at bruge begrebet 'bevarende lokalplaner', fordi det normalt opfattes som et redskab til at sikre, at intet ønskes ændret. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at bevaring af kulturarv også kan betyde forandringer og omdannelse.

Eksempelsamlingen er en slags 'best practice', der viser eksempler på, hvordan lokalplaner kan sikre forskellige typer af kulturarv, og der er links til de valgte lokalplaneksempler.

Siden er sidst opdateret: 10.12.2015

Kontakt

Lisbeth Øhrgaard
33 74 51 22

Lokalplanvejledning

Lokalplanlægningen er et af kommunernes vigtigste redskaber til at sikre en hensigtsmæssig udvikling af bygninger og bebyggede miljøer.

Hent publikationen

Industrikultur

Kulturstyrelsen ser f.eks. industrisamfundets historie som en vigtig del af Danmarks kulturarv og som en strategisk ressource i den fremtidige udvikling.

Se her


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)