Lokalplaner og kulturarv

Ballum Vesterende. Fot. Lisbeth Øhrgaard 2009

Lokalplaner er et godt redskab til ret præcist at regulere de bevarings- og omdannelsestiltag, kommunen ønsker. Det gælder både i forhold til bygninger, kulturmiljøer og landskabstræk. 

En lokalplan kan fx indeholde retningslinier for bevaring eller for, hvilke ændringer der kan tillades på bevaringsværdige bygninger. Eller den kan angive, hvilke væsentlige kulturhistoriske sammenhænge eller spor der skal sikres ved ny bebyggelse eller ved omdannelse af et eksisterende byområde.

Lokalplanvejledning

Denne vejledning udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, Center for Bygningsbevaring og Realdania giver nemt tilgængelige anvisninger på, hvordan man kan indarbejde kulturarven i den kommunale planlægning.

Eksempelsamling

I "Lokalplaner og kulturarv - en eksempelsamling" vises spillerummet for lokalplaners mange forskellige muligheder for at sikre kulturarven - eller dele af den. Kulturstyrelsen har valgt ikke at bruge begrebet 'bevarende lokalplaner', fordi det normalt opfattes som et redskab til at sikre, at intet ønskes ændret. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at bevaring af kulturarv også kan betyde forandringer og omdannelse, men med respekt for bevaringsværdierne.

Eksempelsamlingen er en slags 'best practice', der viser eksempler på, hvordan lokalplaner kan sikre forskellige typer af kulturarv, og der er links til de valgte lokalplaneksempler.

Siden er sidst opdateret: 12.11.2018

Lokalplanvejledning

Lokalplanlægningen er et af kommunernes vigtigste redskaber til at sikre en hensigtsmæssig udvikling af bygninger og bebyggede miljøer.

Hent publikationen: Lokalplanlægning for bevaringsværdige miljøer i byer og på landet

Industrikultur

Kulturstyrelsen ser f.eks. industrisamfundets historie som en vigtig del af Danmarks kulturarv og som en strategisk ressource i den fremtidige udvikling.

Se her


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)