Historie

1972

Danmark tilslutter sig UNESCO-konventionen. Den er vedtaget med en bekendtgørelse af 16. november 1972 om beskyttelse af verdens kultur- og naturarv.

1980-1983

Fredningsstyrelsen sætter en landsdækkende fredningsplanlægning i gang, der også varetager de bredere kulturhistoriske interesser i landskabet. I den forbindelse udsendes bl.a. tre vejledninger til amterne som hjælp i planlægningen.

1982

Fredningsstyrelsen og Københavns Universitet udarbejder rapporten "Fredningsplanlægning og kulturlandskab", der sammenfatter og beskriver karakteristiske udviklingstræk ved det danske landskab.

1987

Planstyrelsen iværksætter de såkaldte kommuneatlas, som kortlægger og registrerer byers og bygningers bevaringsværdier. De første atlas blev udgivet i 1990 for Roskilde, Nakskov og Bogense kommuner.

1992

Lov om naturbeskyttelse træder i kraft. Loven har bl.a. til formål at beskytte, forbedre og genoprette de kulturhistoriske værdier.

1994

Begrebet kulturmiljø bliver lanceret på dansk som "miljøpolitikkens tredje dimension" i en kronik af miljøminister Svend Auken i dagbladet Politiken. 1994 Ny Lov om planlægning vedtages. Loven har bl.a. til formål at skabe og bevare værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber.

1996

Folketinget tilslutter sig en redegørelse om kulturmiljøet fra miljø- og energiministeren, som sigter mod øget beskyttelse af kulturmiljøet – de historiske bygninger og bymiljøer, fortidsminderne og kulturlandskabet. Kulturmiljøværdierne skal indgå i den fremtidige miljøpolitik og i grundlaget for myndighedernes beslutninger, befolkningens indflydelse på kulturmiljøet skal styrkes, og endelig skal kvaliteten i kulturmiljøet sikres ved en balance mellem benyttelse og beskyttelse.

1996-1999

Ministeriet iværksætter projektet "Kulturhistorien i planlægningen". Det skal identificere kulturhistoriske interesser og tilvejebringe kriterier for afgrænsning og udpegning af kulturmiljøer i regionplanlægningen.

1997

Lov om regionale faglige kulturmiljøråd vedtages. De regionale faglige kulturmiljøråd har til opgave at rådgive de offentlige myndigheder i spørgsmål om kulturmiljø. Rådene har også ret til at udtale sig i forbindelse med væsentlige beslutninger om kulturmiljøet, ligesom de kan rådgive lokale bevaringsforeninger o.l.

1998

Udmeldingen til regionplanrevision 2001 stiller som krav, at regionplanerne skal indeholde retningslinjer, der sikrer værdifulde kulturmiljøer i det åbne land, og at der som grundlag for retningslinjerne skal udpeges værdifulde kulturmiljøer.

2000

Danmark tilslutter sig den Europæiske landskabskonvention fra 2000 (Firenze-konventionen), som forpligter os til at værne om bl.a. kulturarven.

2001

Det overordnede ansvar for kulturmiljøet flyttes til Kulturministeriet, men Miljøministeriet beholder bl.a. arealfredning, naturforvaltning, varetagelse af de landskabelige interesser i det åbne land og dele af bymiljøet.

2002

Udmeldingen til regionplanrevision 2005 præciserer, at de udpegede kulturmiljøer også skal beskrives og formidles, og at der skal opnås en balance mellem benyttelse og beskyttelse af kulturmiljøerne.

2002

Det første kulturmiljøatlas (Langeland) udgives.

2003

Lov om regionale faglige kulturmiljøråd ændres, så det nu er frivilligt for amterne, om rådene skal nedsættes eller ej.

2007

Ved kommunalreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog kommunerne ansvaret for udpegning af værdifulde kulturmiljøer fra amterne.

2009

Første kommuneplaner med retningslinjer for sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder udpegning af værdifulde kulturmiljøer i både land- og byområder.

Siden er sidst opdateret: 10.01.2013


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)