Kulturmiljø

Ådal ved jelling. Fot. Morten Stenak 2005

Et kulturmiljø er et "geografisk afgrænset område, der ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling".

En kommune - eller flere kommuner i fællesskab - kan nedsætte et kulturmiljøråd til at rådgive offentlige myndigheder om sikring af kulturhistoriske og bygningskulturelle værdier i den fysiske planlægning i lokalområdet (museumsloven, § 23a).

Et kulturmiljøråd kan søge støtte hos Kulturarvsstyrelsen til særlige aktiviteter eller initiativer på kulturmiljøfeltet. I praksis vil det være det lokale statsanerkendte museum, der på vegne af kulturmiljørådet ansøger om støtte.  

Kulturstyrelsen ønsker at bevare værdifulde kulturmiljøer for eftertiden. I de senere år er man blevet mere og mere opmærksom på, at kulturarv ikke kun kan omfatte enkeltstående bygninger eller enkelte genstande, men at kulturarv også kan være en helhed af mange elementer.

Historien om livet på en herregård bliver jo ikke fortalt fuldt ud, hvis man blot kan fremvise en herregård. Den fulde fortælling kræver også herregårdens umiddelbare miljø, det vil sige dens alléer, park, arbejderboliger, marker, skove, enge og sten- og jorddiger. Historien om fiskeriet kan fortælles med en fiskekutter, men bliver endnu bedre, hvis man har bevaret et helt fiskerleje med stejlepladser, tjæregryder, havneanlæg/moler, skure osv. Det samme gælder husmandsbrug på overdrevets ujævne bakker, dyrkningslandskaber, fritidsmiljøer, købstæders bymidter, havne, industrimiljøer og andre helheder, som fortæller en historie, og som er udvalgt og fundet værdifulde.

Find et kulturmiljøråd

Der er nedsat kulturmiljøråd i følgende kommuner

NavnKommunerFormand
Kulturarv FynAssens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg, ÆrøEllen Warring, Odense Bys Museer
Bornholms KulturmiljørådBornholms RegionskommuneBjarne Bech, Danske Arkitektvirksomheder
Kulturmiljøråd SønderjyllandHaderslev, Sønderborg, Tønder, AabenraaKim Furdal, Museum Sønderjylland
Kulturmiljøråd Midt- og VestsjællandOdsherred, Kalundborg, Slagelse, Sorø, LejreHelge Torm, Sorø Bevaringsforening
Aarhus kulturmiljørådAarhusLars Juel Thiis, Akademisk Arkitektforening
Siden er sidst opdateret: 07.02.2017

Kontakt

Lisbeth Øhrgaard
33 74 51 22

Kulturmiljøet i kommune-planlægningen for det åbne land

APROPOS er en elektronisk inspirationsvejledning fra By- og Landskabsstyrelsen til kommunerne. Nummer 4 handler om Kulturmiljøet i kommuneplanlægningen for det åbne land.

Læs APROPOS om kulturmiljøet i kommuneplanlægningen

Inspiration til det fremtidige arbejde med kulturmiljøer i planlægningen

I publikationen gives en række eksempler på hvordan amterne indarbejdede kulturmiljøhensynet i planlægningen. Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen 2001.

Hent publikationen

Industrikultur

Kulturstyrelsen ser f.eks. industrisamfundets historie som en vigtig del af Danmarks kulturarv og som en strategisk ressource i den fremtidige udvikling.

Læs mere


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)