Atlas

Siden 1990 og frem til 2007 er der blevet udarbejdet en række atlas over bevaringsværdier i byer og bygninger for de gamle kommuner, også kaldet "kommuneatlas". En overgang blev de kaldt "kulturmiljøatlas" og senest "kulturarvsatlas". Alle atlas er udarbejdet efter SAVE-metoden

En samlet oversigt over de udgivne atlas kan ses her

Hvad er et Kulturarvsatlas?

Et kulturarvsatlas indeholder en detaljeret beskrivelse af en kommunes vigtigste kulturmiljøer samt af bebyggede strukturer og/eller alle enkeltbygninger opført før 1940. Arbejdet er inddelt i tre faser: forundersøgelse, feltregistrering og sammenskrivning af det samlede arbejde i trykt version samt i internetversion. Det samlede arbejde giver kommunalpolitikere, planlæggere og sagsbehandlere i kommunen et redskab, som de kan bruge, når de skal formulere og gennemføre en lokal bevaringspolitik.

Atlasserne blev til gennem en proces, hvor Kulturarvsstyrelsen (i dag: Kulturstyrelsen), de kommunale myndigheder, det lokale kulturhistoriske museum og konsulenter har udført det praktiske kortlægningsarbejde. Derudover har en følgegruppe bestående af folk fra lokalområdet (borgere, interesseorganisationer, politikere og ansatte i kommunen) medvirket i tilrettelæggelsen af arbejdet og udpegningen af bygningsværdier og kulturmiljøer.

Kulturstyrelsen udgiver ikke flere atlas, men støtter fortsat det lokale bevarings- og planlægningsarbejde med bygningskulturen.

Siden er sidst opdateret: 25.10.2017

Udgivne atlas

Der er udgivet 90 Kommuneatlas og Kulturarvsatlas, som tilsammen dækker 75 af de gamle kommuner fra før kommunal reformen i 2007.

Se oversigt over udgivne atlas


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)