Vandplanlægning

Kanal med modstrømspas ved Christiansdal Elværk vest for Haderslev.
Kanal med modstrømspas ved Christiansdal Elværk vest for Haderslev. Foto: M. Stenak

Vandkraften har været udnyttet gennem et årtusinde, navnlig i vandløb med rigeligt vand og et godt fald. Vandkraften var forudsætningen for middelalderens kornmølleri og den tidlige industri fra ca. 1600 til 1840 i forbindelse med opførelse af f.eks. metalvare- og klædefabrikker.

Gennem 1800- og 1900-tallet blev vandkraften brugt til bl.a. engvanding, produktion og dambrugsdrift.

Kulturarv og vandmiljø

For at kunne udnytte vandkraften optimalt har mennesket mange steder bygget dæmninger, stemmeværker og stigborde. Mølledamme er fremkommet ved opstemning og kanaler er gravet for at kunne styre tilledningen og afledningen af vand.

Det er mange spor efter vandkraftens kulturarv rundt omkring i og ved de danske vandløb. De kan både være fortidsminder, fredede bygninger og udpegede kulturmiljøer. Men der kan også være anlæg, der ikke er registreret eller kendte, fordi de er skjult under jorden.

Den kommunale vandindsats

De kommende år skal kommunerne skal lave vandhandleplaner, der fastsætter hvordan de vil realisere vandplanere og indsatsprogrammet. I den forbindelse skal der peges på områder eller strækninger, hvor det er hensigten at gennemføre forskellige foranstaltninger, der vil forbedre vandløbets eller vandområdets tilstand.

Det vil medføre øget fokus på opstemninger og andre vandkraftanlæg, fordi de kan fungere som faunaspærringer.

Vandkraftens kulturarv - anbefalinger

Vandkraftens kulturarv er en vejledning i prioritering af kulturarven i vandplanlægningen med fokus på faunapassage. 

Hæftet giver gode eksempler på sikring af de kulturhistoriske værdier i kombination med vandløbsrestaurering. Det kan give kommuner et bedre grundlag for at tage hensyn til kulturarven i vandindsatsen.

Læs mere om de 6 anbefalinger:

Udvidelse af fredningsomfanget

Kulturstyrelsen har foretaget en gennemgang af de fredede vandmøller med henblik på at indarbejde bygningernes omgivelser i fredningsomfanget. Omgivelserne kan eksempelvis omfatte stemmeværk, kanal og dæmning.

Siden er sidst opdateret: 25.10.2017

Vandkraftens kulturarv

Publikationen giver gode råd til hvordan hensynet til kulturarven kan integreres i den kommunale vandindsats.

Hent publikationen (PDF)

Vandplanlægning og arkæologi

Læs mere om om fortidsminder og arkæologisk undersøgelse

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)