Kom til digitalt seminar om læselyst og læsefællesskaber for børn

29.10.2021
Sidste år blev der igangsat en national indsats i folkebiblioteker og skolefritidsordninger for at skabe mere læselyst i fritiden for børn. Slots- og Kulturstyrelsen afholder derfor et digitalt afslutningsseminar tirsdag den 30. november.

Kulturministeriet lancerede i 2020 initiativet ”Læselyst og læsefællesskaber for børn i indskolingens fritidstilbud”, der skulle give børn mellem 6 og 10 år bedre mulighed for at møde litteratur i skolernes fritidsordninger i hverdagen. I alt 35 biblioteker har deltaget i det nationale udviklingsforløb, der har været koordineret af centralbibliotekerne.

Slots- og Kulturstyrelsen afholder derfor et afslutningsseminar og samler op på de erfaringer, der kan tages med i det videre arbejde med børns læselyst. Herunder hvad det giver at satse på et tværfagligt samarbejde mellem biblioteksmedarbejdere og fritidspædagoger
Programmet byder også på en præsentation af Slots- og Kulturstyrelsens nye kortlægning af læselystprojekter, der har modtaget tilskud fra styrelsens ”Udviklingspulje til folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre” i perioden 2014-2019.

Tid og sted

Seminaret foregår online tirsdag den 30. november fra kl. 10.00 til 12.00. Frist for tilmelding er torsdag den 25. november.
Det er gratis at deltage, og man vil inden arrangementet modtage en mail med link til konferencen.

Tilmelding til seminaret den 30. november kl. 10.00-12.00.

Se programmet for seminaret om opfølgning på læselyst og læsefællesskaber

Læs mere om baggrunden for indsatsen og se en oversigt over de støttede projekter

Yderligere oplysninger

Specialkonsulent Lisbet Vestergaard, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 29. oktober 2021