Kom til borgermøde om fredninger på Aarhus Universitet

23.11.2022
Det Særlige Bygningssyn og Slots- og Kulturstyrelsen har indstillet Universitetsparken, Vennelystparken og udvalgte bygninger i ni bygningskomplekser på Aarhus Universitet til fredning. Den 28. november afholder styrelsen et borgermøde, som er åbent for alle.

Aarhus Universitet er indstillet til fredning som et arkitektonisk og landskabsarkitektonisk hovedværk og et enestående eksempel på et såkaldt park-universitet i Danmark. Fredning er i øjeblikket i offentlig høring, og i den forbindelse afholder Slots- og Kulturstyrelsen og Det Særlige Bygningssyn et borgermøde.

Tid og sted 

Mødet afholdes mandag den 28. november kl. 17.30 – 19 i Store Anatomisk Auditorium, Wilhelm Meyers Allé 3, Bygning 1232, Aarhus Universitet. Tilmelding er ikke nødvendig. 

På mødet kan man høre mere om, hvilke kvaliteter bygninger og parkområder rummer, og hvad en fredning betyder for universitetet og borgerne. 

Slots- og Kulturstyrelsen har desuden igangsat en undersøgelse af, hvordan eventuelt nybyggeri vil påvirke de landskabsarkitektoniske værdier. På borgermødet vil arkitekt Erik Brandt Dam fremlægge rapportens konklusioner. Derudover vil Enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen, Merete Lind Mikkelsen, fortælle om fredning generelt og mere specifikt om værdierne på Aarhus Universitet.

Fredningens omfang

Udvalgte bygninger i ni bygningskomplekser samt Universitetsparken og Vennelystparken med flere forskellige ejere er indstillet til fredning. Bygningerne er: Den første institutbygning, Naturhistorisk Museum, Kollegium 4, Hovedbygningen, Kollegium 7 med eforbolig, Tandlægeskolen, Bogtårnet, Stakladen og Institut for Matematik.

Baggrund for fredningen af Aarhus Universitet

Aarhus Universitet er et enestående eksempel på et såkaldt park-universitet i Danmark. Universitetet er særligt inspireret af de store amerikanske campus-universiteter, hvor det sociale og faglige flyder sammen. Det var landskabsarkitekt C.Th. Sørensen, der i 1931 vandt konkurrencen om at udforme parken i samarbejde med C.F. Møller, Poul Stegman og Kay Fisker. Det mundede ud i en plan om at gruppere bygningerne frit omkring den centrale morænedal med åbne græsarealer og egetræer. 

Fredningsforslaget er i høring frem til den 11. december 2022.

Læs mere om baggrunden for fredningen i pressemeddelelsen  

Indsend høringssvar

Yderligere oplysninger 

Enhedschef Merete Lind Mikkelsen tlf. 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 23. november 2022