Kom med til Hold Hjernen Frisk konference

01.09.2022
Projektet ’Hold Hjernen Frisk’ inviterer til konference den 28. september 2022 i København. Konferencen markerer afslutningen på projektet, der i løbet af de sidste fem år har inspireret seniorer over hele landet til at holde hjernen frisk.

Siden 2017 har aktivitets- og formidlingsprojektet ’Hold Hjernen Frisk’ haft stor succes med at koble fysisk aktivitet, mental stimulering og socialt samvær for seniorer på landets biblioteker og i idrætsforeninger.

I løbet af projektperioden er der afviklet hele 80 senioraktivitetsforløb, som man på konferencen den 28. september kan blive klogere på og lade sig inspirere af. Her vil man bl.a. kunne møde repræsentanter fra Varde Bibliotek, der har været involveret i konceptudviklingen af aktiviteten ’SANS – dans med en sang og hold hjernen i gang’, hvor seniorer gennem dans, sang og musik holder hjernen frisk og indgår i et fællesskab.

Program for konferencen

Formålet med konferencen er, ud over erfaringsudveksling og videndeling, at understøtte allerede eksisterende såvel som nye aktiviteter på baggrund af ’Hold Hjernen Frisk’-indsatsen. Konferencen henvender sig derfor både til biblioteker, der har arbejdet med senioraktiviteter og andre, der gerne vil i gang. Konferencen retter sig også mod andre sektorer, der arbejder med aktiviteter for ældre.

På konferencen formidles erfaringer fra de 80 senioraktivitetsforløb, der er blevet afviklet på landets biblioteker og idrætsforeninger i løbet af projektperioden.

De tre overordnede temaer der præsenteres på konferencen er:

  1. Biblioteksaktiviteter koblet med fysisk aktivitet
  2. Biblioteksaktiviteter koblet med sang og dans
  3. Konsolidering af senioraktiviteter på landets biblioteker, herunder samarbejder med andre sektorer.

Se det endelige program for konferencen her (pdf)

Tid og sted

Konferencen afholdes onsdag en 28. september 2022 fra klokken 9.30-16.00 og finder sted i Nordea-fonden, Heerings Gaard, Overgaden neden Vandet 11, 1414 København K.

Det er gratis at deltage, men der kan maksimalt deltage to personer pr. institution. Der er 70 pladser, som fordeles efter først til mølle-princippet.

Tilmelding til konferencen sker på DGI’s hjemmeside via dette link

Fakta om Hold Hjernen Frisk

”Hold Hjernen Frisk” er støttet af Nordea-fonden. DGI, Slots- og Kulturstyrelsen, Dansekapellet og Sangens Hus står bag projektet, der er afviklet i perioden 2017-2022.

Læs mere om Hold Hjernen Frisk på DGI’s hjemmeside her

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 20. september 2022