Sådan arbejder vi internationalt

Slots- og Kulturstyrelsen varetager løsningen af størstedelen af de operative forvaltnings- og driftsopgaver for Kulturministeren og Kulturministeriet, herunder på det internationale område.

Slots- og Kulturstyrelsens internationale arbejde ligger i forlængelse af dels regeringsgrundlag og -strategier på området, dels tværministerielle arbejdsgrupper og deraf formulerede handlingsplaner og indsatsområder inden for international kulturudveksling. Det kan du læse mere om her på siderne. 

Desuden varetager Slots- og Kulturstyrelsen også sekretariatsopgaver for råd og udvalg, herunder projekt-, undersøgelses- og udviklingsopgaver vedrørende dansk kunst og kultur, samt formidling af dansk kunst og kultur internationalt. I menuen til venstre kan du læse om aktuelle store projekter. 

Slots- og Kulturstyrelsens enheder deltager i internationale netværk, blandt andet på biblioteksområde og museumsområdet. Det kan du læse mere om på de enkelte enheders sider, som du finder i menuen øverst på siden.

For internationale tiltag og samarbejder inden for Statens Kunstfonds område, se kunst.dk

SAMARBEJDSAFTALEN MELLEM UDENRIGSMINISTERIET OG KULTURMINISTERIET

Et centralt element i Slots- og Kulturstyrelsens internationale opgavevaretagelse er Styregruppen under samarbejdsaftalen mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet om Danmarks internationale kulturudveksling. Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for styregruppen under samarbejdsaftalen. Vi er også operatør for de større indsatser og projekter, som initieres af Styregruppen. Se for eksempel menupunkterne til venstre om vores igangværende projekter.

Vi er derudover udførende og koordinerende i forhold til aftalens aktører, f.eks koordinering i forhold til kulturarbejde på de danske repræsentationer og kulturinstitutter i udlandet. Under samarbejdsaftalen skal Slots- og Kulturstyrelsen også løse følgende opgaver:

  • Forhandling af kulturaftaler og -programmer efter bemyndigelse fra Kulturministeriet og Udenrigsministeriet, herunder opfølging på og administration af indgåede aftaler
  • Fordeling og administration af de rådighedsbeløb, der tildeles danske repræsentationer i udlandet til kulturelt arbejde.
  • Ansvarlig for kulturdelen af udgående statsbesøg, herunder varetagelse af opgaven i tæt samarbejde med den stedlige danske ambassade og lokale kulturinstitutioner
  • Pleje af netværk med kulturaktører i udlandet, herunder være ansvarlig for besøgs- og researchprogrammer for udenlandske kuratorer, festivalledere, kulturredaktører m.fl.
  • Formidle information vedrørende dansk kulturudveksling med udlandet til danske og udenlandske medier. 

Læs samarbejdsaftalen mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet her. 

Det Internationale Kulturpanel - IKP

Det Internationale Kulturpanel (IKP) blev nedsat i 2010 i forlængelse af Regeringens strategi for styrket internationalisering af dansk kulturliv og er et overordnet forpligtende samarbejdsforum bestående af Kulturministeriet, Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og en række statslige institutioner (se listen over IKP-medlemmer til højre).

Slots- og Kulturstyrelsen er repræsenteret i IKP, der i en strategisk handlingsplan for 2017-2020 har formuleret fælles, forpligtende indsatsområder for den internationale kulturudveksling. Handlingsplanen sigter overordnet på at øge Danmarks kulturudveksling med udlandet og styrke internationaliseringen af dansk kulturliv. Den internationale enhed i Slots- og Kulturstyrelsen fungerer som operatør for de beslutninger, der træffes i IKP.

Det er Styregruppen under Udenrigsministeriets og Kulturministeriets samarbejdsaftale, som træffer beslutning om den økonomiske prioritering af puljen under samarbejdsaftalen på ca. 8,9 mio. kr. Heraf er ca. 4,5 mio. kr. sat af til Kulturpanelets handlingsplan. 

Det Internationale Kulturpanel vil bidrage til indsatsen for at styrke forbindelseslinjerne mellem Danmark og omverdenen gennem mødet med andre kulturer og lande. Det Internationale Kulturpanel vil bidrage til den kunstneriske og kulturelle udvikling med vedkommende fortællinger om Danmark og fremme gensidig inspiration og samarbejde på tværs af danske og udenlandske aktører

I perioden 2017-2020 har IKP valgt at fokusere på tre geografiske satsningsområder. 

  • Det nære Europa, med udgangspunkt i Norden & Østersøen, Storbritannien, Frankrig og Tyskland
  • USA
  • Asien, med udgangspunkt i Kina, Japan og Sydkorea

Læs Det Internationale Kulturpanels handlingsplan 2017-2020 (pdf).

Siden er sidst opdateret: 19.04.2018

Medlemmer af IKP

Kulturministeriet (formand)
Erhvervsministeriet
Udenrigsministeriet
Dansk Arkitekturcenter
Dansk Design Center
Det Danske Filminstitut
Dansk Kulturinstitut
Slots- og Kulturstyrelsen
Statens Kunstfond
Visit Denmark

Referater

Møder i styregruppen under samarbejdsaftalen mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet.

2018
Februar 2018 (pdf)
April 2018 (pdf)
Maj 2018 (pdf)
August 2018 (pdf)

2017
December 2017 (pdf)
November 2017 (pdf)
September 2017 (pdf)
Juni 2017 (pdf)
April 2017 (pdf)
Februar 2017 (pdf)
Februar 2017 (pdf)

2016
December 2016 (pdf)
September 2016 (pdf)
Maj 2016 (pdf)
Marts 2016 (pdf)

2015
Maj 2015 (pdf)
Januar 2015 (pdf)

2014
Oktober 2014 (pdf)
Maj 2014 (pdf)
Februar 2014 (pdf)

2013
December 2013 (pdf)
September 2013 (pdf)
Juni 2013 (pdf)
Maj 2013 (pdf)
Januar 2013


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)