Mølleanlæg

Dæmning til vandmølleanlæg ved Hammershus på Bornholm

Mølleanlæg er fredet, når der er gået meddelelse til ejer. Herefter er mølleanlæg fortsat fredede, uanset ejerskifte. Når mølleanlæg er fredede omfattes de også af en 100 meter beskyttelseszone.

Betegnelsen mølleanlæg sigter udelukkende mod vandmølleanlæg med tilknyttede dæmninger og kanaler; dvs. alle jordfaste dele af et vandmølleanlæg. Vandmølleanlæg omfatter også de kanaler, der umiddelbart slutter sig til vandmøller, samt de relevante forekomster af anlæg i eller ved søer, åer og moser.

Langt den overvejende del af landets nedlagte vandmøller med dæmninger og kanaler, hvoraf mange vandmøller har middelalderlig oprindelse, er ikke fredet i henhold til museumsloven, idet arbejdet med besigtigelse, vurdering og kortlægning er yderst ressourcekrævende. Heller ikke jordværkerne i forbindelse med de fredede og/eller bevarede vandmøllebygninger er beskyttet mod ændringer, der kan gøre dem funktionsudygtige.

Mølleanlæg kræver meddelelse til ejer for at være fredet. Har herefter en 100 m beskyttelseszone.

Alle kategorier over fredede fortidsminder

Siden er sidst opdateret: 20.07.2016


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)