Orientering vedr. fortidsminde-beskyttelseslinjen

Mange kommuner spørger Slots- og Kulturstyrelsen til råds i forbindelse med afgørelser vedrørende beskyttelseslinjen. Hvis du er sagsbehandler på en konkret dispensationssag og ønsker at drøfte sagen med styrelsen, er du meget velkommen til at kontakte os.

Du bør dog først kontakte os, når sagen er fuldt oplyst (med bl.a. tegninger, tekniske beskrivelser og eventuelle fotos). Det er desuden vigtigt, at du oplyser fortidsmindets fredningsnummer.

Styrelsen bruger sin klageret til dels at undgå anlægsarbejder i uberørte arealer inden for beskyttelseslinjerne, dels at undgå anlægsarbejder nærmere fortidsminderne end eksisterende lovlige anlæg samt til at skabe en ensartet sagsbehandling/praksis på området på landsplan.

Slots- og Kulturstyrelsen vurderer kommunernes dispensationstilladelser ud fra følgende hovedretningslinjer:

  • Intakte beskyttelseszoner skal holdes fri for anlæg
  • Nye anlæg i områder, hvor der allerede er anlæg inden for beskyttelseslinjen, skal placeres på den fjerne side af disse anlæg i forhold til fortidsmindet
  • Frie områder inden for en beskyttelseslinje, der delvis er bebygget, skal holdes fri for anlæg. Eventuelle nye anlæg skal placeres på den fjerne side af den eksisterende bebyggelse i forhold til fortidsmindet
  • Nye vej- og stiføringer skal holdes uden for beskyttelseslinjen

Styrelsen vil som udgangspunkt klage over dispensationer, der ikke overholder disse retningslinjer. Styrelsen påklager meget ofte dispensationer til f.eks. solcelleanlæg, skovrejsning, læhegn, juletræer, energipil og tilsvarende tilplantning, da de i de fleste tilfælde vil påvirke indsigten til/udsynet fra fortidsminderne samt true eventuelle jorddækkede anlæg i tilknytning til fortidsminderne.

Slots- og Kulturstyrelsen kan endvidere påklage dispensationer, hvis de gives i et område, hvor der er registreret væsentlige jorddækkede arkæologiske levn.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kan skrive til: fortidsminder@slks.dk

Siden er sidst opdateret: 08.07.2016

Kontakt


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)